Ymmärrys varhaisten vaihdevuosien ja valtimotautien yhteydestä tarkentuu

Vaihdevuodet ennen 40 vuoden ikää merkitsevät hiukan lisääntynyttä valtimotaudin vaaraa.

Ymmärrys varhaisten vaihdevuosien ja valtimotautien yhteydestä tarkentuu Kuva 1 / 1 Kuva: JAME

Naisista 10 prosenttia tulee vaihdevuosiin ennen 45 vuoden ja 1 prosentti ennen 40 vuoden ikää. Aikaisemmista tutkimuksista tiedetään, että vaihdevuosien alkaminen ennen 45 vuoden ikää ennustaa naisilla lisääntynyttä sepelvaltimotaudin ja aivohalvauksen vaaraa.

Brittiläisen biopankin aineistosta tehty tutkimus tuo asiaan tarkennuksia.

Britannian biopankkiaineisto on yli puolen miljoonan aikuisen kohortti, joka on koottu vuosina 2006–2010. Tutkittavaan aineistoon otettiin mukaan kaikki vaihdevuodet ohittaneet naiset, yhteensä 144 260. Heistä 4 904 (3,4 %) tuli menopaussiin luonnollisella tavalla ennen 40 vuoden ikää ja 644 (0,4 %) päätyi vaihdevuosiin ennen 40 vuoden ikää munasarjojen poiston vuoksi.

Valtimotautien tulosmuuttujina seurattiin sepelvaltimotapahtuman, sydämen vajaatoiminnan, aorttastenoosin, mitraalivuodon, eteis­värinän, aivohalvauksen, perifeerisen valtimosairauden ja laskimotukoksen ilmaantuvuutta.

Tutkittavia seurattiin keskimäärin seitsemän vuotta. Jokin päätetapahtumista ilmaantui 5 415 naiselle (3,9 %), joilla vaihdevuodet alkoivat 40 ikävuoden jälkeen, 292 naiselle (6,0 %), joille vaihdevuodet tulivat luonnollisella tavalla ennen 40 vuoden ikää, ja 49 naiselle (7,6 %), joille vaihdevuodet tulivat ennen 40 vuoden ikää munasarjojen poiston vuoksi. Kun tulos vakioitiin tavanomaisilla valtimosairauksien riskitekijöillä ja hormonikorvaushoidon käytöllä, saatiin valtimotautien riskisuhteeksi (HR) luonnollisen varhaisen menopaussin kokeneille naisille 1,36 (95 %:n LV 1,19–1,56) ja munasarjojen poiston aiheuttaman varhaisen menopaussin kokeneille 1,87 (1,36–2,58) verrattuna myöhemmin vaihdevuosi-ikään tulleisiin naisiin.

Toisin sanoen vaihdevuodet ennen 40 vuoden ikää merkitsevät hiukan mutta tilastollisesti merkitsevästi lisääntynyttä valtimotaudin vaaraa. Asiaan liittyvät syy-seuraussuhteet ovat mutkikkaat. Tutkijat pohtivat, että varhaiset vaihdevuodet voivat myös olla merkki lisääntyneestä valtimosairauk­sien vaarasta. Ilmiön selittäminen vaatii uusia tutkimuksia.

Kliinikon kannalta kuitenkin näyttää selvältä, että valtimosairauksien riskitekijöiden tunnistaminen ja lääkkeettömiin hoitomuotoihin kannustaminen ovat paikallaan etenkin varhain vaihdevuosiin tulleille naisille.

Honigberg M, Zakavat S, Aragam K ym. Association of premature natural and surgical menopause with incident cardiovascular disease. JAMA, verkossa ensin 18.11.2019. doi:https://doi.org/10.1001/jama.2019.19191

Teksti: Helena Liira

Artikkeli on julkaistu Lääkärilehdessä 1–2/2020.Helena Liira

Oletko jo lukenut nämä?