Faktat kuntoon alkoholin mainonnasta keskusteltaessa

Julkisessa keskustelussa on epäilty, että uusi alkoholilainsäädäntö kaventaisi suomalaisten sananvapautta, mikä ei ole totta. Sen sijaan on vaikeaa ymmärtää, miksi hallitus on halunnut rajata nimenomaan urheilukisat ulkomainontakiellon ulkopuolelle.

Alkoholilain mainontaa käsittelevät pykälät muuttuvat 1.1.2015. Nyt näyttää olevan meneillään alan toimijoille ilmeisen mieleinen some-keskustelu suunniteltujen mainoskieltojen asiall­isuudesta ja tarpeellisuudesta. Esillä ovat olleet näkyvästi mm. Koffin hevoset ja Lahdentien varrella seisova saman yrityksen jättitölkki.

Viinaan kuolee vuosittain kuusi kertaa enemmän suomalaisia kuin liikenneonnettomuuksissa. Muihin Pohjoismaihin verrattuna alkoholinkulutuksemme asukasta kohden on suurin. Kulutus on kolminkertaistunut meillä sen jälkeen, kun keskiolut vapautettiin vuonna 1969. Muun muassa Ranskassa ja Italiassa kulutus on puolittunut. Olemme jo pari vuotta sitten ohittaneet nämä maat mm. maksakirroosikuolleisuudessa.

Alkoholilaista käytävän keskustelun aika on nyt. Myös Lääkäriliiton olisi täydellä syyllä osallistuttava tähän keskusteluun, niin paljon alkoholi vaarantaa käyttäjiensä terveyttä ja heidän läheistensä elämänlaatua. Asiallinen ja tehokas sekä yleisön että kansanedustajien informointi on erityisen tärkeää nyt, kun alan teollisuuden ja kaupan lobbarit tekevät parhaansa. Eräänlainen esimerkki on Liettua, jossa vuonna 2008 säädettiin alkoholin mainonnan täyskielto. Kiellon piti tulla voimaan vuonna 2012, mutta alkoholiteollisuuden ankaran vaikuttamistyön tulok­sena lakimuutokset peruttiin.

Lue lisää: Pelkään, siis olen

Laki ei rajoita kuluttajien toimia

Suomessa alkoholin mainontaa rajoitetaan 1.1.2015 alkaen mm. ulko- ja verkkomainonnan osalta. Tavoitteena on vähentää tilanteita, joissa lapset ja nuoret altistuvat alkoholin mainonnalle. Kotimaisten ja kansainvälisten luotettavien tutkimusten perusteella tiedetään varmasti, että alkoholin kulutukseen tehokkaimmin vaikuttavat tekijät ovat hinta, saatavuus ja mainonta. Alkoholin mainonta aikaistaa ja lisää nuorten alkoholinkäyttöä. Aikaisin aloitettu päihteidenkäyttö puolestaan ennakoi päihdeongelmia aikuisiällä.

Lakiuudistus koskee mietojen alkoholijuomien mainontaa. Väkevien, yli 22-prosenttisten alkoholijuomien mainontaan ei ole tulossa uusia rajoituksia. Viskin kaltaisten väkevien alkoholijuomien mainonta on Suomessa ollut kiellettyä jo pitkään. Väkevien osalta sääntelyä on pikemminkin purettu, kun vähittäismyyntihinnastojen julkaisu internetissä sallittiin 1.4.2014.

Kansalaiset saavat viestiä alkoholista verkossa kuten ennenkin. Julkisessa keskustelussa on epäilty, että uusi alkoholilainsäädäntö kaventaisi suomalaisten sananvapautta. Kyseessä on väärinkäsitys. Kansalaisilla, ei-kaupallisilla toimijoilla on vuoden vaihteen jälkeenkin oikeus kirjoittaa ja blogata alkoholiaiheista niin paljon kuin he mielekkääksi ja tarkoituksenmukaiseksi kokevat. Laki ei kohdistu kuluttajaan, vaan alkoholia markkinoiviin tahoihin. Laki kieltää ”ota kuva kun juot kavereiden kanssa lonkeroamme” -tyyppisen kampanjoinnin. Kuluttajien toimia laki ei rajoita.

Suomen esimerkki kiinnostaa maailmalla

Kaupallisille toimijoille tulee rajoituksia alko­holin verkkomainontaan. Verkko on lasten ja nuorten keskeinen toimintaympäristö. Uusi ­laki tulee kieltämään alkoholimainonnan, jossa kuluttajat osallistuvat peliin, arpajaisiin tai kilpailuun. Kuluttajien itsensä tuottamia sisältöjä (kirjoituksia, valokuvia, videoklippejä) ei saa myöskään jatkossa hyödyntää alkoholimainonnassa.

On erittäin tärkeää, että alkoholijuomien mainontaa rajoitetaan kieltämällä alkoholin ulko­mainonta ja sosiaalisen median hyödyntäminen. Vieläkin paremmin asiaan olisi voitu vaikuttaa kieltämällä alkoholin mielikuvamainonta, eli rajaamalla sallittu mainonta selkeästi tuotetietoihin kuten esim. Ranskassa on tehty. Voimaan tulossa oleva laki on kuitenkin hallituksen kompromissi asiasta ja tärkeä sellainen.

Ulkomainontaa on kaikkialla lasten ja nuorten arjessa, eikä siihen voida tehdä kellonaikarajoituksia kuten TV- ja radiomainontaan. Lapsia ja nuoria voidaan suojella alkoholin ulkomainonnalta vain lopettamalla se kokonaan.

Entä alkoholimainonta urheilukilpailuissa? On vaikeaa ymmärtää, miksi hallitus on halunnut rajata nimenomaan urheilukisat ulkomainontakiellon ulkopuolelle. Monessa maassa on kuljettu täysin toiseen suuntaan. On valitettavaa, että urheilu ja alkoholi Suomessa kytkeytyvät näin vahvasti yhteen. Se on myös täysin väärä signaali lapsille ja nuorille. Tässä asiassa näkyy teollisuuden ja kaupan lobbareiden kädenjälki kovin selvästi.

Suomen tilannetta seurataan kiinnostuneena eri puolilla maailmaa. Toisaalla Suomesta toivotaan esimerkkiä alkoholimainonnan rajoittamisesta, samalla kun toisaalla pelätään mahdollisesti kiristyvien rajoitusten olevan päinvastainen esimerkki. Tämä selittää osaltaan alkoholiteollisuuden voimaperäistä lobbausta rajoituksia vastaan.

Martti Vastamäki
käsikirurgian dosentti
Bulevardin klinikka
puheenjohtaja, Raittiuden Ystävät ry.

Kuva: Panthermedia