Joko nyt on monipillerin aika?

Tämänhetkisen näkemyksen mukaan monipillerin tulisi olla statiinin ja verenpainelääkkeen yhdistelmä.

Sydän- ja verenkiertoelimistön sairaudet ovat yleisin kuolemansyy maailmassa. On arvioitu, että hyvällä preventiolla jopa 80 % tautitapahtumista olisi estettävissä. Asialla on suuri merkitys, erityisesti kun ensimmäinen valtimotaudin ilmentymä on edelleen usein sydän­peräinen äkkikuolema tai aivoinfarkti.

Ajatus primaariprevention tehostamisesta koko väestölle annettavalla kiinteäannoksisella monipillerillä (engl. polypill) syntyi jo vuosi­tuhannen alussa WHO:n ideariihessä, ja vuonna 2003 pillerin sisällöksi esitettiin kuutta lääkeainetta: asetyylisalisyylihappoa (ASA), foolihappoa ja statiinia yhdistettyinä kolmeen verenpainetta alentavaan lääkeaineeseen. Perusidea on ollut, että käytön aloittaminen ei edellyttäisi laboratoriomittauksia, lääkereseptejä eikä myöskään seurantakäyntejä.

Monipillerin käytöstä on kuitenkin puuttunut vakuuttava tutkimusnäyttö. Tutkimukset ovat olleet lyhyitä, ja vaikutusta on mitattu toissijaisilla päätetapahtumilla kuten verenpainetason ja LDL-kolesterolin muutoksilla. Lisäksi pillerin käyttöönottoa ovat vaikeuttaneet arviot liiallisesta medikalisaatiosta ja lääkkeiden mahdollisista haittavaikutuksista.

ASA:n osuus monipillerissä on kiistanalainen. Sitä ei nykyään suositella preventioksi henkilöille, jotka eivät ole vielä sairastuneet valtimotautiin. Suuret primaaripreventiotutkimukset, kuten ASCEND-tutkimus diabeetikoista ja TISP-3-tutkimus suuren valtimotautiriskin henkilöistä, tuovat valmistuessaan asiasta lisätietoa. Samoin jos saadaan lisänäyttöä ASA:n muista kuin verisuonivaikutuksista, kuten hyödystä paksusuolen syövän ehkäisyssä, se saattaa palata osaksi monipilleriä.

Tämänhetkisen näkemyksen mukaan monipillerin tulisi olla statiinin ja verenpainelääkkeen yhdistelmä. Vastikään valmistunut HOPE-3-tutkimus osoitti statiinin ja kahden verenpainelääkkeen yhdistelmäpillerin vähentävän merkittävästi päätetapahtumia henkilöillä, joilla valtimotautiriski on keskisuuri. Tutkimuksen tulos onkin herättänyt monipillerin uudelleen ajankohtaiseksi.

Monipillerin on ajateltu soveltuvan myös sekundaaripreventioon. Jopa puolet valtimotautitapahtuman sairastaneista potilaista lopettaa lääkityksen. Yksinkertaisuutensa vuoksi monipillerin käyttö saattaisi parantaa sitoutumista lääkehoitoon tässä potilasryhmässä.

Terveyserot kasvavat huolestuttavasti kaikkialla maailmassa. Suomessa tämä polarisoituminen ilmenee siten, että ylimpään sosioekonomiseen ryhmään lukeutuvat miehet elävät kymmenen vuotta pidempään kuin alimpaan yhteiskuntaluokkaan kuuluvat. Valistus puree koulutettuihin ihmisiin varsin hyvin, mutta miten saisimme valtimotaudit vähenemään kaikissa sosiaaliluokissa?

Lue lisää: Poika

Sairauksia ehkäisemällä saavutetaan suurin hyöty terveinä elinvuosina ja kustannussäästöinä. Uskon, että valistamalla ihmisiä terveellisistä elämäntavoista ja vaikuttamalla poliittisiin päättäjiin ja elintarviketeollisuuteen näiden toimien tukemiseksi pystymme edelleen vähentämään sairastumista valtimotauteihin. Nykytoimin ei kuitenkaan ole päästy riittäviin tuloksiin, ja siksi uudet keinot, kuten monipilleri, ovat tarpeellisia.

kirjoittaja:
Anna-Mari Hekkala
LT, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, ylilääkäri
Suomen Sydänliitto ry

Julkaistu Lääkärilehden 24/2017 lääketieteellisenä pääkirjoituksena.