Lääkärin eettiset ohjeet uudistetaan Osa VII: Luottamuksellisuus

Lääkärin eettiset ohjeet uudistetaan Osa VII: Luottamuksellisuus Kuva 1 / 1

Lääkärin eettisten ohjeiden uudistamisen viimeinen vaihe on nyt käsillä. Muutosehdotukset perusteluineen ja taustoineen esitellään useassa osassa Potilaan Lääkärilehdessä. Voit kommentoida esitystä jutun lopussa olevalla keskustelutaululla tai Potilaan Lääkärilehden Facebook-sivuilla. Aiemmat osat ovat ilmestyneet 17.2.19.2.21.2.
24.2., 26.2. ja 28.2. Seuraava osa ilmestyy keskiviikkona 5.3.

Nykyiset ohjeet

Lääkärin tulee noudattaa vaitiolovelvollisuutta ja myös kehottaa alaisiaan sitä noudattamaan.

Ehdotus

Lääkärin on noudatettava vaitiolovelvollisuutta ja edistettävä myös potilastietojen luottamuksellisuutta.

Perustelut

Salassapito - vaitiolovelvollisuus - luottamuksellisuus; näistä kaikista puhutaan, joten määrittelykin on tarpeen. Vaitiolovelvollisuus on suun pitämistä supussa. Salassapito on asiakirjalähtöistä. Salassapito on vaitioloa vahvempaa. Vaitiolovelvollisuuden täyttäminen ei yksin enää riitä, vaan nyt tulee huolehtia myös tietojen luottamuksellisuudesta.

"Edistäminen" tarkoittaa koko työyhteisön tasolla tapahtuvaa ja koko tietojenkäsittely-yhteyteen liittyvää eikä siten enää koske vain lääkärin omaa käyttäytymistä. Lisäksi toimintana se on aktiivista. Tässä uudessa ehdotuksessa vaadetaso on merkittävästi noussut aivan kuten asiaan liittyvät riskitkin ja siten profession vastuu asiassa.

Nykyisen ohjeen termi "alainen" ei ole tätä päivää. Samoin "kehottaminen" on liian heikkoa tässä kontekstissa ja siten verbi on muutettu "edistämiseksi".

Aiemmin ilmestynyt:

Osa I: Esipuhe ja Lääkärin velvollisuudet
Osa II: Lääkärin käytös
Osa III: Potilaan kohtelu
Osa IV: Potilaan itsemääräämisoikeus
Osa V: Ammattitaidon ylläpito
Osa VI: Lääketieteellinen tutkimus

Kuva: Panthermedia

Oletko jo lukenut nämä?

Terveyskirjasto.fi