Sähkötupakka ei ole vieroitustuote

Sähkötupakka tuli markkinoille ilman, että tuotteiden vaikutuksista, sisällöstä tai haitoista on tarvinnut esittää tutkimuksia. Nyt puolueettomia tutkimustuloksia on alkanut ilmestyä tiedelehdissä.

Tupakkatuotteen käytön lopettaminen, samalla siis nikotiiniannostelun päättyminen, aiheuttaa fyysisiä vierotusoireita. Jos oireet ovat vaikeat, niiden helpottamiseksi suositellaan käytettäväksi lääkkeellistä hoitoa, joka nikotiinikorvaushoitoa tai reseptilääkettä. Tupakkateollisuus on markkinoinut sähkötupakkaa eli sähkösavuketta vaihtoehtona lääkehoidolle. Maailman terveysjärjestön (WHO) raportti (1) ottaa tiukan kannan tähän tupakkateollisuuden uusimpaan tuotteeseen, jolla teollisuus toivoo pitävänsä tuottonsa korkeana.

Harhaanjohtavaa tietoa

Tupakkateollisuus markkinoi sähkötupakkaa vaihtoehtona poltetuille savukkeille sekä vieroitustuotteena. Se tuli markkinoille vuonna 2007 ilman, että tuotteiden vaikutuksista, sisällöstä tai haitoista on tarvinnut esittää tutkimuksia. Nyt puolueettoman tutkimuksen tuloksia alkaa ilmestyä tiedelehdissä.

Sähkötupakan tehosta nikotiinivieroituksessa on julkaistu kaksi laadukasta tutkimusta (2,3) ja yksi meta-analyysi (4). Päivittäin savukkeita polttavilla tavallisin syy käyttää sähkötupakkaa oli lopettamishalu (4). Osoittautui kuitenkin, että sähkötupakalla nikotiiniriippuvuudesta pääsi heikommin irti kuin muilla keinoin. Nikotiininkäytön lopettaneiden eli onnistujien osuus vaihteli tutkimuksissa 4–13 %:n välillä kuuden kuukauden seurannassa, kun korvaushoito- ja lääketutkimuksissa päästään yli 20 % tuloksiin.

WHO:n raportin (1) mukaan oletus, että sähkötupakka toimisi vieroitustuotteena on väärä. Tupakkatuotteiden käyttäjille annetaan harhaanjohtavaa tietoa. Vieroitustuotteet ovat Suomessa lääkelain alaisia lääkevalmisteita. On selvää, ettei tupakkateollisuus halua sähkötupakkaa lääkelain alaiseksi, sillä se ei pääsisi markkinoille missään maassa.

Sähkötupakan nesteen koostumus on arvaamaton

On toinenkin syy, miksi sähkötupakka on haitallinen: me emme tiedä mitä tuotteet sisältävät ja mitkä niiden haitat tarkkaan ottaen ovat. Verrataanpa sitä nikotiinikorvaushoitoon. Lääkeaineet valmistetaan puhtaissa ja valvotuissa oloissa ja niiden koostumus tunnetaan, jokainen annos sisältää saman määrän ainetta. Lääkeaineet hyväksytään markkinoille vasta, kun niiden hyödyt ja haitat on tutkittu tieteellisesti. Lääkeaineet eivät saa aiheuttaa suurempia haittoja kuin niiden käytöstä on hyötyä. Lääkeainepakkauksessa kerrotaan, mitä lääkeaine sisältää ja minkä verran sekä tuotteen käyttöohjeet, hyödyt ja haitat. Lääkeaineita käytetään rajallinen aika. Korvaushoitolääkkeiden tavoite on saada nikotiinin käyttö loppumaan kokonaan.

Sähkötupakat valmistetaan pääosin Kiinassa, jossa teollisuuden valvonta ja säätely on vähäistä. Tupakkatuotteissa ei ole pakkausselostetta eikä tietoa, mitä aineita ja millaisia määriä kussakin tuotteessa on. Sähkötupakan patruunat tai nesteet eivät ole tasalaatuisia. Ne sisältävät esimerkiksi nikotiinia vaihtelevia määriä: tutkimuksissa vaihteluväli on ollut nollasta 35 milligrammaan per imukerta. Niissä on samoja myrkyllisiä yhdisteitä, raskasmetalleja ja torjunta-ainejäämiä kuin poltetuissa tupakkatuotteissa, mutta pienempinä määrinä. Myös sähkötupakan laitteissa on ollut vakavia turvallisuuspuutteita ja niitä on räjähtänyt käyttäjien käytössä aiheuttaen vammoja.

Tupakkateollisuuden tavoite ei ole saada nikotiinin käyttöä loppumaan vaan jatkumaan. Elinikäinen riippuvuus on alan tuottavuuden perusta. Tupakkateollisuus ei ole tuonut markkinoille vieroitustuotetta, se vain markkinoi sitä sellaisena.

Sähkötupakka muodostaa hiukkasia, ei höyryä

Sähköinen nikotiiniannostelija lämmittää patterilla propyleeniglykoli- tai glyserolinestettä, joka sisältää nikotiinia, tupakkakasvin muita kemikaaleja, kasvimyrkkyjäämiä, makuaineita ja säilöntäaineita. Nestepatruunoita myydään myös ilman nikotiinia, jolloin niissä on edelleen muut haitalliset aineet. Lämpö muodostaa nesteestä aerosolin, jota hengitetään keuhkoihin. Aerosoli on kaasun ja siinä leijuvien kiinteiden osien (partikkelien) ja/tai nestemäisten hiukkasten seos. Höyry on veden kaasumainen olomuoto, joten sähkösavuke ei muodosta vain höyryä, vaan lähinnä hiukkasia.

Sähkötupakasta imetään pienimmillään kiinteitä 10–300 nanometrin läpimittaisia partikkeleita keuhkoihin, mistä aiheutuu haitallisia päästöjä hengitysilmaan uloshengityksen mukana. Nämä pääsevät keuhkojen pienimpiinkin osiin, keuhkorakkuloihin ja imeytyvät verenkiertoon sekä voivat päästä solujen sisään. Zhang ym. (5) tutki sähkösavukkeiden ja poltettujen savukkeiden nanopartikkelien kulkeutumista elimistöön. Tutkijat havaitsivat, että 27 % sähkötupakan partikkeleista oli havaittavissa verenkierrossa ja poltetuissa savukkeissa 25–35 %. Osa partikkeleista sisältää metallia, joka kertyy keuhkorakkuloihin (6).

Patruunoiden nikotiinipitoisuus vaihtelee

Sähkötupakassa käytettävien nesteiden nikotiinipitoisuus vaihtelee. Yhdentoista tuotteen vertailussa niiden nikotiinipitoisuus vaihteli nollasta 35 mikrogrammaa nikotiinia per imu. Poltetun tupakan yhdessä imussa saadaan nikotiinia 152–193 mikrogrammaa. Sähkötupakan polttamisessa 30 imua tuottaisi saman määrän nikotiinia kuin poltetun tupakan 6–7 imua. Muistettava on, että savua pidetään keuhkoissa keskimäärin kauemmin, joten imujen määrä on todennäköisesti pienempi (1).

Sähkötupakkaa tupakoitaessa veren nikotiinipitoisuus on ilmeisesti matalampi kuin poltetun savukkeen aiheuttama pitoisuus, mutta eri tuotteiden välillä on vaihtelua (1). On huomattavaa, että tupakkateollisuus ei ole raportoinut omia tutkimuksiaan lainkaan, vaan sähkötupakoiden annoksia on tutkittu vasta viime vuosina terveystutkijoiden toimesta. Näissä tutkimuksissa nikotiinipitoisuudet veressä ovat vaihdelleet runsaasti, ja osassa nikotiiniannos on vastannut poltettujen savukkeiden annosta ja osassa nikotiinikorvaushoitoa. Mitään tutkittua tai varmaa tieto ei siis ole saatavissa, koska kliinisiä kokeita, jotka ovat pakollisia lääkevalmisteille ennen markkinoille tuloa, ei ole saatavissa. Nyt akateemiset tutkijat tuottavat tämän tiedon jälleen kerran veronmaksajien rahoilla, vaikka yleensä kuluttajatuotteissa vastuu tämän tyyppisistä tutkimuksista tulisi olla valmistajalla.

Lue lisää: Pelkään, siis olen

Glyseroli ja propyleeniglykoli eivät ole haitattomia nesteitä

Liuottimena sähkötupakassa käytetään propyleeniglykolia tai glyserolia. Propyleeniglykolia ei suositella aineen valmistajan sivuilla hengitettäväksi (Dow Chemical Company) ja Yhdysvaltojen kemikaalivirasto varoittaa sen haitoista hengitysteille ja silmille. Kuumentuessaan propyleeniglykoli muodostaa propyleenioksidia, jonka kansainvälinen syöväntutkimuslaitos IARC on sen luokitellut potentiaalisesti syöpävaaralliseksi aineeksi (http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/). Glyseroli muodostaa lämmetessään akroleiinia, joka voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Sen syöpävaarallisuutta ei ole arvioitu. Glyseroli voi myös kertyä keuhkoon, ja kemikaaliteollisuuden työntekijöillä tunnetaan ns. glyseriinikeuhko, jossa keuhkoihin alkaa kertyä glyserolitäytteisiä makrofageja eli syöjäsoluja. Seurauksena voi olla keuhkokuume tai keuhkojen toiminnan heikkeneminen. Tapauksia on kuvattu sähkötupakan käyttäjillä (7).

Miksi NNK on pelottava perunalastussa muttei sähkötupakassa?

Tupakkateollisuus vertailee sähkösavukkeita mielellään poltettaviin savukkeisiin ja markkinoi niitä ”haitattomampina”. Onko vertailusuunta oikea? Entäpä niiden myrkkypitoisuudet lääkenikotiininvalmisteisiin verrattuna. Goniewicz ym. (8) vertaili 11 sähkötupakkaa nikotiniini-inhalaattoriin. Inhalaattorista ei löydy kuin nikotiinia, mutta sähkösavukkeista löytyi mm. akrtoleiinia, tolueenia, syöpävaaralliseksi luokiteltua aineita, kuten 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyyli)-1-butanoni (NNK) ja N-nitrosomorpholine, N-nitrosonornicotine (NNN) sekä kadmiumia, nikkeliä ja lyijyä. Jos kuluttaja haluaa käyttää nikotiinia vierotukseen, niin turvallisinta se olisi tehdä lääkevalmisteella.

Kuluttajat eivät ole olleet erityisen huolissaan siitä, että tuotteiden sisältö ei ole vakio, mutta laitteiden patterien kuumenemisesta seuranneet palovammat sekä lasten myrkytyskuolemat ovat ylittäneet uutiskynnyksen. Sähkötupakat valmistetaan Kiinassa, jossa tuoteturvallisuudessa on puutteita. Trtchounian ja Talbot (9) tutkivat kuuttatoista tuotetta: niiden sisältöä, laatua, tuotetietoa ja varoituksia. Useimmissa on ohjeita patterin käyttöön, mutta ei tietoa tuotteen muusta sisällöstä. Useimmat tuotteet myös vuotivat ja nikotiinia imeytyy myös ihon kautta.

Yhdysvaltojen elintarvikevalvontaviranomainen FDA raportoi vuosien 2008 ja 2012 välillä 47 vakavaa haittatapahtumaa, jotka liittyivät sähkösavukkeen käyttöön. Näitä olivat mm. sydämen vajaatoiminta, keuhkokuume ja lapsen kuolema nikotiinipatruunan nielemisen seurauksena nikotiinimyrkytykseen (1). Toisin kuin lääkkeistä, näistä tuotteista ei tarvitse raportoida haittatapahtumia, joten nämä esimerkit edustanevat jäävuoren huippua.

Kirjallisuutta

1. Maailman terveysjärjestön raportti 2014: Background Paper on E-cigarettes
2. Vickerman ym. 2013. Use of electronic cigarettes among state tobacco cessation quitline callers. Nicotine Tob Res 2013 Oct;15(10):1787–91.
3. Grana RA, Popova L, Ling PM. A. Longitudinal Analysis of Electronic Cigarette Use and Smoking Cessation. JAMA Intern Med 2014;174(5):812–813.
4. Grana R, Benowitz N, Glantz SA. E-Cigarettes: A Scientific Review. Circulation. 2014;129:1972–1986 http://circ.ahajournals.org/content/129/19/1972.full.pdf+html
5. Zhang Y ym. In vitro particle size distributions in electronic and conventional cigarette aerosols suggest comparable deposition patterns. 2013 Feb;15(2):501–8.
6. Williams M, Villarreal A, Bozhilov K, Lin S, Talbot P (2013) Metal and Silicate Particles Including Nanoparticles Are Present in Electronic Cigarette Cartomizer Fluid and Aerosol. PLoS ONE 8(3): e57987.
7. Hureaux J ym. A case report of subacute bronchial toxicity induced by an electronic cigarette. Thorax 2014;69:596–597 doi:10.1136/thoraxjnl-2013-204767
8. Goniewicz ym. Benowitz NL, Goniewicz ML. The regulatory challenge of electronic cigarettes. JAMA 2013 Aug 21;310(7):685–6 [Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23856948].
9. Trtchounian ja Talbot (2011). Trtchounian A, Talbot P. Electronic nicotine delivery systems: is there a need for regulation? Tob Control 2011 Jan;20(1):47-52 [Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21139013].

Muuta luettavaa: Australian syöpäjärjestön kannanotto

Kirjoittaja:
Kristiina Patja
Dos, LT, erikoislääkäri

Kuva: Panthermedia

Tänään vietetään Maailman tupakatonta päivää. Tänä vuonna WHO korostaa tupakkaveron korotuksen merkitystä tupakkatuotteiden käytön vähenemisen, valtion verotulojen lisääntymisen ja väestön terveyden kannalta.