Kaiken takana on tiimi

Työstään ylpeä työntekijä on motivoitunut ja haluaa kehittää ammattitaitoaan sekä työyhteisöä, kirjoittaa Sari Hannukainen.

Yksilöllisyys on tärkeä ja arvostettu ominaisuus niin yksilöiden kuin yritystenkin keskuudessa, mutta yksilöllisyyttä ei voi kuitenkaan toteuttaa yksin. Yksilöllisyyteen tarvitaan tiimi, joka puhaltaa yhteen hiileen. Mitä pienempi yksikkö on kyseessä suurten toimijoiden maailmassa, sitä tärkeämpää ja korostuneempaa on tiimihengen luominen ja sen ylläpitäminen. Tällainen organisaatio erottuu positiivisesti joukosta. Hyvässä tiimissä jokaisella henkilöllä on oma paikkansa ja jokaisella tiimin jäsenellä oma tärkeä tehtävänsä, jonka suorittaminen näkyy tiimin lopputuloksessa. Ei ole olemassa vain yksi merkittävä tekijä, vaan on hyvien, ellei loistavien tekijöiden summa.

Vanha toteamus, että ketju on vain niin vahva kuin sen heikoin lenkki, pitää edelleen paikkansa. On siis hyvin lyhytnäköistä aliarvioida oman tiiminsä jäseniä. Leikkaussalissa tiimityöskentely korostuu, ja jokaisella osaajalla on erikoisosaamisensa ja tieto muiden tiimin jäsenten ammattitaidosta. Tähän perustuu myös luottamus työyhteisössä, jokainen panostaa työhönsä omalla ammattiylpeydellään ja kunnioittaa muita tiimin jäseniä. Potilas saa aina parasta mahdollista hoitoa. Ammattiylpeys ja osaaminen koskettaa koko ketjua ja tekijöitä potilaan ensikontaktista aina jälkikontrolliin saakka. Hyvä lopputulos pitää sisällään potilaan saaman hoidon ja palvelukokemuksen.

Työpaikalla on usein eri alojen osaajia ja ammattilaisia. Ongelmia syntyy siitä, että ei ole riittävästi tietoa muiden työntekijöiden osaamisesta eikä ammattitaidosta. Epävarmuus ja tietämättömyys aiheuttaa turhia konfliktitilanteita työympäristössä, ja etenkin isossa organisaatiossa on helppo luisua tälle tielle. Työntekijä saattaa kokea, ettei hänen työpanostaan arvosteta tai ettei edes tiedetä mitä työnkuva pitää sisällään. Pienessä intiimissä työyhteisössä säilyy helpommin tunne yksilöllisyydestä. Yksilön tai yrityksen menestyminen on kiinni tiimin tuesta. Yksin on vaikea käydä sotaa tai tehdä suuria muutoksia, kun taas tiimin tuki mahdollistaa yksilön menestymisen. Työyhteisössä tämä heijastuu positiivisena osatekijänä yrityksen tuloksessa ja haluttuna työpaikkana.

Työstään ylpeä työntekijä on motivoitunut ja haluaa kehittää ammattitaitoaan sekä työyhteisöä. Vastakkaisena huonona vaikutuksena ja tuloksena näkyy taas tyytymättömyys ja välinpitämättömyys. Ehkä näistä vaarallisempi asenne on välinpitämättömyys. Perhe on ensimmäinen askel kohti yksilöllisyyttä. Perhe muodostaa ensimmäisen tiimin, jossa toimimme tiettyjen sääntöjen mukaisesti. Perheen antama kannustava tuki yksilön kehityksessä on tärkeää. Perheen tuki korostuu myös työelämän haasteissa. Työelämän stressiä on helpompi jaksaa, kun on perheen tuki taustalla. Yksinjäämisen tunne syö jaksamisen resursseja. Me-henki, niin kliseiseltä kuin se kuulostaakin, on edelleen perustava voima ja tärkeä osatekijä menestyksessä, niin yksilötasolla kuin työympäristössäkin. Ylpeys omaan työhön syntyy paitsi oman osaamisensa ja panostuksensa kautta, mutta myös ylpeydestä muita tiiminsä jäseniä kohtaan. Se, että saa toimia osana hyvää tiimiä on jokaiselle sen jäsenelle kunnia-asia.

Sari Hannukainen

Kirjoittaja on yksityissairaalassa työskentelevä anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri.