Lääkärin työstä sanottua

Minkälainen sen lääkärin pitäisikään olla?

"Lääkärin tulee olla puhdas ja hyvin pukeutunut. Hänen pitää tuoksua hyvältä, mutta vain miedosti. Lääkärin ei pidä olla liian puhelias ja hänen tulee noudattaa säännöllistä elämäntapaa. Hänen pitää käyttäytyä hyvin ja olla huomaavainen ja ystävällinen kaikille. Hänen pitää olla vakava, mutta ei liian vakava, sillä se voidaan tulkita karkeudeksi ja ylimielisyydeksi. Toisaalta ylenmääräistä leikillisyyttä ja äänekästä naurua voidaan pitää rahvaanomaisena, mitä vaikutelmaa lääkärin tulee erityisesti välttää."
– Hippokrates

"Kukaan ei ole parempi kuin lääkäri, joka tuo rakkautta ja armeliaisuutta sairaille, joka on hyvä, ystävällinen, oppinut ja taitava. Rakkaus opettaa hänelle kaiken ja on kaikkien lääketieteen mittausten ja sääntöjen mittapuuna."
Savonarola

"Teoriamme ja käsityksemme taudeista ja sairauksista ovat tulleet ja menneet aikojen kuluessa, mutta sairaat ovat säilyneet olennaisesti samoina. Heille lääkäreiden tulee säilyä alamaisina, sillä viime kädessä heissä on totuus."
Eric Cassel

"Lähestymistapani ei suinkaan ole sellainen, että tuossa on sairaus ja tässä on siihen lääke. Minulle sairaus tarkoittaa lähtökohtaisesti mysteeriä, joka pakottaa hiljaisuuteen, kuunteluun, jakamiseen ja avoimuuteen kaiken sen suhteen, mikä sairaudessa välittyy. Vaellus sairaan maailmassa pakottaa esimerkiksi askel askeleelta arvioimaan monet elämänkäsityksemme uudelleen."
Martti Siirala

"Jotkut lääkärit vastustavat tarvetta tulla potilaidensa sairaushistorioiden ja mielentilojen tulkiksi. Jos joku ei halua hyväksyä sielullista sitoutumista sairaiden ihmisten kanssa, eikä halua antautua vuorovaikutukseen potilaidensa kanssa koko persoonallisuudellaan, silloin tekee mieleni kysyä, miksi ryhtyä lääkäriksi ollenkaan?"
Stephen Toulmin

Raimo Puustinen
Kirjoittaja on tamperelainen yleislääketieteen erikoislääkäri, joka hämmästelee tällä palstalla terveydenhuollon ilmiöitä.