Lääketieteen ytimessä

Suurin osa kroonisten sairauksien hoitoa on oireiden hoitoa. Tämän vuoksi oireiden hyvä hoito on jokaisen lääkärin arkipäivää. Oireet ovat tärkeitä, koska niiden voimakkuus vaikuttaa potilaan elämänlaatuun ja pärjäämiseen, työ- ja toimintakykyyn.

Sir Francis Bacon (22.1.1561–9.4.1626) oli Englannin oikeuskansleri, filosofi, runoilija ja kokeellisen tutkimuksen isä, empirismin luoja. Hän uskoi, että yhteiskuntaa voidaan kehittää paremmaksi innovaatioiden avulla. Häntä voidaan pitää myös teollisen vallankumouksen edelläkävijänä. Bacon oli erityisen kiinnostunut lääketieteestä, elämästä ja kuolemasta. Hän on mm. kirjoittanut ”I conceive it the office of the physician not only to restore the health but to mitigate pains and dolours; and not only when such mitigation may conduce to recovery but when it may serve to make a fair and easy passage”.

Bacon oli siis myös palliatiivisen lääketieteen ensimmäinen valtiollinen puolestapuhuja.

Kiinnostus palliatiivista (oireita lievittävää) lääketiedettä kohtaan on Suomessakin selvästi kasvamassa. Palliatiivisesta lääketieteestä puhuttaessa ajatellaan yleensä loppuvaiheen syöpään liittyvää oireiden lievittämistä. Palliatiivinen lääketiede kattaa kuitenkin paljon laajemman osan lääketiedettä pahoinvoinnista ummetukseen, hengenahdistuksesta lihasheikkouteen, muistihäiriöistä kutinaan. Nämä oireet liittyvät erilaisiin sairauksiin, joilla on diagnoosit, joiden pohjalta hoidot ja niiden kustannukset määräytyvät.

Itse asiassa suurin osa kroonisten sairauksien hoitoa on oireiden hoitoa. Tämän vuoksi oireiden hyvä hoito on jokaisen lääkärin arkipäivää. Oireet ovat tärkeitä, koska niiden voimakkuus vaikuttaa potilaan elämänlaatuun ja pärjäämiseen, työ- ja toimintakykyyn. Samalla diagnoosilla ja samoin objektiivisin löydöksin yksi potilas kärsii sairauden oireista huomattavasti, kun taas toinen on oireeton. Hyvä esimerkki on nivelrikko: samoin radiologisin löydöksin toisella on kova kipu, toisella kipua ei lainkaan. Uuteen ICD-11-tautiluokitukseen pyritään saamaan diagnoosien ohella myös oireita. Näin oireiden osuus tulee jatkossa selvemmin näkyviin myös virallisissa tilastoissa.

Maailmalle on myös syntymässä oireisiin keskittyviä tutkimusyksiköitä. Oireiden merkityksen ymmärtäminen vaatii sairauden patofysiologian ja potilaan kokonaisuuden ymmärtämistä, molekyyleistä systeemibiologiaan ja kognitioihin. Lääketieteen ydintä, sanoisin.

Sir Francis Bacon sai huhtikuussa 1626 ajatuksen tutkia lihan säilymisen parantamista upottamalla vastatapettuja kanoja lumeen. Lähde ei kerro oliko kyseessä sokkoutettu ja satunnaistettu tutkimus. Sir Francis kuitenkin sairastui kylmissä koeolosuhteissa keuhkokuumeeseen, johon hän myös parissa päivässä kuoli ”tukehtumalla hapenpuutteeseen”.

Eija Kalso

LKT, professori Eija Kalso on Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan varadekaani ja HUS:n kipuklinikan ylilääkäri.

Lue lisää jutun aiheesta