Alkoholinkäytön yhteys parodontiittiin

Alkoholi vaikuttaa elimistön puolustusjärjestelmän toimintaan ja siten infektioherkkyyteen.

Parodontiitti eli hampaiden kiinnityskudossairaus on monitekijäinen tulehduksellinen tila, jossa tulehdusketjun aktivoituminen saa aikaan kiinnityskudosten tuhoutumisen ja syventyneiden ientaskujen määrän kasvun.

Suomessa yksi suurimmista kansanterveyden uhkista on runsas alkoholin kulutus. Alkoholin runsas käyttö lisää kuolleisuutta ja altistaa monille sairauksille.

Alkoholia epäillään myös yhdeksi parodontiitin riskitekijöistä. Alkoholi vaikuttaa elimistön puolustusjärjestelmän toimintaan ja siten infektioherkkyyteen. Alkoholin suurkuluttajilla myös haitalliset elämäntavat voivat lisätä parodontiitin esiintyvyyttä.

Tutkimuksemme aineisto koostui tupakoimattomista, hampaallisista aikuisista. Heidän alkoholinkäyttönsä kokonaismäärä laskettiin grammoina viikossa. Lisäksi rekisteröitiin sellaisten hampaiden lukumäärä, joissa oli vähintään 4 mm:n syvyinen ientasku.

Tutkimuksessa ilmeni, että riskirajan ylittävä alkoholinkäyttö lisäsi ientaskullisten hampaiden määrää käytetyssä tutkimusaineistossa. Kun analyyseissä otettiin huomioon tunnettuja parodontiitin riskitekijöitä – kuten ikä, koulutustaso, plakin määrä, hampaiden harjaus ja diabetes – näyttäisi siltä että alkoholinkäyttö ylipäätään on naisilla parodontiitilta suojaava tekijä ja miehillä sille altistava tekijä.

Keränen AL, Suominen AL, Ylöstalo P, Myllykangas R. Relation between Alcohol Use and Clinically Measured Periodontal Disease.

Teksti perustuu posteriin, joka esitettiin Hammaslääkäripäivillä 20.–22.11.2014. Posterinäyttelyn järjesti Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia. Posteri esitetty aiemmin: IADR General Session, 25.–28.6. 2014, Cape Town, Etelä-Afrikka.

Tieteellisessä posterissa visualisoidaan tutkimuksen keskeinen anti yhdistämällä tekstiä, kuvia ja graafisia elementtejä.

Julkaistu alunperin Hammaslääkärilehdessä 14/2014.