Hammashoidon Kela-korvaukset pienenevät

Vuoden 2015 alusta alkaen suun ja hampaiden tutkimuksesta saa sairausvakuutuslain mukaista korvausta vain joka toinen kalenterivuosi. Samalla hammashoidosta maksettavat korvaukset pienenevät noin neljänneksellä.

Kela korvaa yksityisen hammaslääkärin ja suuhygienistin palkkioista enintään vahvistetun korvaustaksan määrän. Eduskunta on hyväksynyt lakiesityksen, jonka mukaan hammaslääkärin tekemästä suun ja hampaiden tutkimuksesta saa korvausta kerran joka toinen kalenterivuosi. Korvaus voidaan kuitenkin maksaa kerran kalenterivuodessa, jos tiheämpi tutkiminen on potilaan terveydentilan vuoksi tarpeellista.

Tutkimusvälejä määritettäessä otetaan huomioon 1.1.2015 alkaen tehdyt tutkimukset.

Potilaalle maksettava euromääräinen korvaus yksityisen hammaslääkärin ja suuhygienistin antamasta hoidosta pienenee neljänneksellä. Hammashoidon keskimääräisen korvausosuuden arvioidaan alenevan noin 5 prosenttiyksikköä. Säästöt eivät koske rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksan toimenpiteitä.

Hammashoidon korvausten muutokset liittyvät hallituksen säästöpäätöksiin, joiden mukaan sairausvakuutuksen sairaanhoitokorvauksista säästetään yhteensä 75 miljoonaa euroa vuonna 2015. Säästöstä 32,9 miljoonaa euroa kohdennetaan hammashoitoon.

Lähde:
Kela

Kirjoittanut:
Johanna Nykopp
toimittaja

Kuva:
Panthermedia