Miksi hampaat reikiintyvät ja voiko sitä ehkäistä?

Reikiintymisalttiuteen vaikuttavat esimerkiksi hampaiden pintoja peittävän biofilmin ominaisuudet, hampaiden vastustuskyky, ruokatottumukset sekä syljen eritysnopeus ja sen laatu.

Karieksen aiheuttama hampaiden reikiintyminen on sairaus, jonka saa parhaiten pidettyä kurissa hyvällä omahoidolla ja suunterveyttä tukevilla elintavoilla. Reikiintymisriskiä lisää huono suuhygienia, jatkuva napostelu sekä runsas sokeristen ruokien ja juomien nauttiminen. Jos alkavat kariesvauriot huomataan ajoissa, reikiintymisen voi pysäyttää.

Suussa olevat lukuisat bakteerilajit muodostavat hampaiden pinnalle yhdyskunnan eli biofilmin. Hampaiden reikiintymiseen liittyvät kariesbakteerit, kuten mutans-streptokokit, jotka kykenevät tuottamaan happoja ja viihtyvät happamissa olosuhteissa. Useimmat ihmiset saavat tartunnan jossain vaiheessa, monet jo lapsuudessa. Jonkin asteisia kariesvaurioita on lähes kaikilla suomalaisilla. Joka viidennellä aikuisella on paikkaushoidon tarpeessa olevia reikiä.

Suun sadat miljoonat bakteerit käyttävät ravintona ruuasta tulevia hiilihydraatteja, erityisesti sokereja (sakkaroosia, hedelmäsokeria ja tärkkelyssiirappia). Kariesbakteerit erittävät hampaan pinnalle happoja, jotka liuottavat hammaskiilteen mineraaleja. Tällöin hampaan pinta pehmenee (demineralisoituu). Happohyökkäyksen päätyttyä pinta kovettuu uudestaan (remineralisaatio). Hammaskiilteen de- ja remineralisoitumista tapahtuu kaikilla ihmisillä päivittäin. Ilmiö muuttuu ongelmaksi, jos happohyökkäyksiä on niin usein, että hampaan pinnan kovettumiselle ei jää riittävästi aikaa. Tällöin hampaaseen tulee ennen pitkää reikä.

Reikiintymisalttius on yksilöllistä. Siihen vaikuttavat esimerkiksi hampaiden pintoja peittävän biofilmin ominaisuudet, hampaiden vastustuskyky, ruokatottumukset sekä syljen eritysnopeus ja sen laatu.

Tietyt sairaudet, lääkitykset tai hoidot, kuten diabetes, Sjögrenin syndrooma tai leukojen alueen sädehoito voivat lisätä reikiintymisriskiä heikentämällä syljeneritystä ja laatua.

Omahoito kuntoon

Reikiintymistä voi parhaiten ehkäistä harjaamalla hampaat kahdesti päivässä fluorihammastahnalla, puhdistamalla hammasvälit päivittäin sekä säännöllisellä ateriarytmillä, välttämällä napostelua ja valitsemalla janojuomaksi vettä. Happohyökkäyksen voi katkaista käyttämällä ksylitolituotteita heti syömisen jälkeen, yhteensä noin 5 grammaa päivässä.

Fluori estää kiilteen mineraalien liukenemista ja auttaa kiillettä kovettumaan uudelleen (remineralisaatio). Ksylitoli puolestaan ehkäisee reikiintymistä aiheuttavien bakteerien kasvua ja toimintaa. Se vähentää myös bakteeriplakin määrää ja tarttuvuutta, jolloin plakki on helpompi harjata pois.

Alkavan kariesvaurion voi pysäyttää varhaishoidolla

Jos alkavat kariesvauriot huomataan ajoissa, niitä ei välttämättä tarvitse paikata. Alkavan vaurion voi pysäyttää varhaishoidolla, johon kuuluu vauriokohdan tehostettu puhdistaminen suunterveyden ammattilaisen opastuksella. Tarkoituksena on pitää vauriokohta puhtaana ja vahvistaa sitä fluorihammastahnalla. Lisäksi voidaan tehdä ehkäiseviä toimenpiteitä. Vastaanotolla voidaan myös antaa neuvoja suunterveyttä tukevista elintavoista.

Pidemmälle edennyt kariesvaurio vaatii yleensä korjaavaa hoitoa. Vaurioitunut hammaskudos poistetaan ja korvataan paikka-aineella. Laajasti rikkoutunut hammas voidaan kruunuttaa.

Jos kariesvaurio pääsee etenemään hampaan ytimeen asti, ydin tulehtuu tai kuolee. Silloin hammas pyritään pelastamaan juurihoidolla. Hampaan juurikanavat puhdistetaan bakteereista juurikanavaneuloilla. Samalla juurikanavat huuhdellaan ja desinfioidaan. Sen jälkeen ne täytetään juuritäytteellä, ja lopuksi hammas paikataan. Paikattava tai juurihoidettava alue puudutetaan, joten kariesvaurioiden hoito on nykyisin potilaalle lähes kivutonta.

Näin voit ehkäistä reikiintymistä:

➤ Harjaa hampaat fluorihammastahnalla aamuin illoin.

➤ Puhdista hammasvälit hammaslangalla, hammasväliharjalla tai harjatikulla päivittäin.

➤ Juo janojuomana vettä.

➤ Noudata säännöllisiä ruokailuaikoja.

➤ Vältä napostelua aterioiden välillä.

➤ Käytä ksylitolituotteita.

➤ Käy säännöllisesti suun ja hampaiden tutkimuksessa yksilöllisen tutkimusvälin mukaan.

Lähteitä:
Karies (hallinta) Käypä hoito -suositus.
Hammaslääkäriliiton terveyden edistämisen asiantuntijahammaslääkäri Hannu Hausen.

I love suu -kampanja kertoo suunterveydestä

Terve suu on osa yleisterveyttä, hyvinvointia ja elämänlaatua. I love suu on Hammaslääkäriliiton suunterveyskampanja, jolla haluamme kannustaa kaikkia huolehtimaan paremmin suunterveydestään. I love suu antaa vinkkejä suun hyvään hoitoon ja muistuttaa myös suunterveyden merkityksestä yleisterveydelle. Arjessa suunterveyttä voi parhaiten edistää hyvällä päivittäisellä suuhygienialla ja terveellisillä ruokatottumuksilla. I love suu kertoo suunterveydestä hauskoilla keinoilla. Kaikki sisällöt perustuvat alan tutkimustietoon ja Lääkäriseura Duodecimin Käypä hoito -suosituksiin.

Tutustu kampanjaan facebookissa ja Hammaslääkäriliiton kampanjasivuilla.

Suunterveystietoa myös Hammaslääkäriliiton sivuilla.

Teksti:
Anu Tilander
Hammaslääkäriliitto

Kuva: Kimmo Brandt