Purentaongelmia purkan jauhamisesta

Purukumin syönti ja kynsien pureskelu sekä suun alueen lävistykset kuormittavat ruotsalaistutkimuksen mukaan nuorten purentalihaksia, mikä ilmenee purentaelimistön kipuna ja päänsärkynä.

Oraaliset tavat, kuten purukumin syönti ja kynsien pureskelu, sekä suun alueen lävistykset kuormittavat nuorten purentalihaksia, mikä ilmenee TMD-kipuna ja päänsärkynä nuorilla, tytöillä useammin kuin pojilla. Näin kertoo Acta Odontologica Scandinavicassa julkaistu lukioikäisiä tutkinut ruotsalaistutkimus.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lävistysten ja purentaelimistön parafunktioiden (purentaelimistön epänormaali toiminta) yhteyttä TMD:n oireisiin (TMD = purentaelimistön toimintahäiriö). Lisäksi haluttiin tutkia, vaikuttiko valittu lukiolinja (luonnontieteet ja media) eroihin TMD-oireiden esiintyvyydessä. Kaikkiaan tutkimuksessa haastateltiin ja tutkittiin kliinisesti 124 lukiolaista, jotka olivat iältään noin 18-vuotiaita.

Purukumia kertoi syövänsä 86 % nuorista. Päivittäin purukumia söi 25 % ja 11 % vähintään neljä tuntia päivässä. Kaikkiaan 14 %:lla oli suunalueen lävistys, joista 40 % oli kielilävistyksiä. Lävistyksiä oli enemmän medialinjalla kuin luonnontiedelinjalla opiskelevilla, kun taas purukumia syötiin merkitsevästi enemmän luonnontiedelinjalla. Tutkijoiden mukaan purukumin syönti erityisesti luonnontiedelinjalla saattoi johtua siitä, että joidenkin tutkimusten mukaan purukumin syönnin on katsottu parantavan keskittymistä. Lähes puolet nuorista myös pureskeli kynsiään.

Päivittäin purukumia syövät kertoivat haastatteluissa, että heillä on leukakipua ja vaikeuksia avata suu kunnolla. Heillä oli myös muita merkitsevästi useammin pääkipua. Kaikkiaan lähes 80 % kertoi kärsivänsä pääkivusta, 39 % kerran viikossa tai useammin. Tytöillä pääkipua oli merkitsevästi enemmän kuin pojilla. Erilaisista purentaelinten kivuista ja vaivoista kärsi 62 %.

Kuten aiemmissakin tutkimuksissa on todettu, tytöt näyttivät kärsivän useammin ja vakava-asteisemmin TMD-kivusta ja päänsärystä kuin pojat. Tytöt myös käyttivät purukumia enemmän ja heillä oli enemmän suunalueen lävistyksiä kuin pojilla. Nuoret, joilla oli kielilävistys, kärsivät muita vakavimmista purentaongelmista. Tutkijoiden mukaan syynä oli oletettavasti se, että korulla ”leikitellään” suussa, mikä kuormittaa purentalihaksia. Myös kynsien pureskelu assosioitui TMD-oireisiin, ja kynsien pureskelua näytti esiintyvän muita enemmän niillä, jotka raportoivat hammashoitopelkoa.

Palpoitaessa 54 %:lla oli kosketusarkuutta lihaksissa, purentaelinten naksumista ja asentovirhettä 24 %:lla ja rajoittunutta suun aukeamista 12 %:lla. Tutkimuksen mukaan nuorilla, jotka käyttivät purukumia päivittäin, oli kaksi kertaa useammin naksumista ja arkuutta palpoitaessa verrattuna harvemmin purukumia syöviin.

Kaiken kaikkiaan tytöillä näytti olevan poikia enemmän erilaisia purentaelimistön parafunktioita sekä TMD-oireita.

Lähde:
Mejersjö C, Ovesson D, Mossberg B. Oral parafunctions, piercing and signs and symptoms of temporomandibular disorders in high school students, Acta Odontol Scand 2015, Julkaistu verkossa 30.11.2015. DOI: 10.3109/00016357.2015.1114668

Kirjoittaja:
Annika Nissinen
toimittaja
Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia

Julkaistu alunperin Hammaslääkärilehdessä 4/2016.

Kuva: Panthermedia

Lue myös:
Pienikin häiriö suun terveydessä voi häiritä elämänlaatua merkittävästi
Kivusta kiinni ajoissa
Parodontiitti: Salakavala hammasinfektio