10 faktaa: Alkoholinkäyttö ja kohonnut verenpaine

Alkoholiseulonta, mini-interventiot ja riippuvuuden hoito voisivat merkittävästi vähentää kohonnutta verenpainetta sairastavien määrää.

1. Alkoholin liikakäyttö ja humalahakuinen juominen nostavat verenpainetasoa ja lisäävät hypertension esiintyvyyttä ja aivohalvauksen vaaraa. Kohonnut verenpaine on maailmanlaajuisesti tärkein ja alkoholinkäyttö viidenneksi tärkein ei-tarttuvien tautien riskitekijä.

2. Noin joka neljäs suomalainen 30–44-vuotias, joka kolmas 45–64-vuotias mies ja joka kuudes 30–64-vuotias nainen on AUDIT-C-mittarilla arvioituna alkoholin liikakäyttäjä. Vähintään kuusi annosta kerralla kuukausittain käyttävien osuus on suurin 45–55-vuotiaiden ikäryhmässä (43 % miehistä ja 15 % naisista). Liikakäyttäjien osuus pienenee vanhemmissa ikäluokissa.

3. Suomalaisista 30–64-vuotiaista naisista noin 32 prosentilla ja samanikäisistä miehistä 46 prosentilla on kohonnut verenpaine (verenpaine yli 140/90 mmHg tai verenpainelääkitys). Suuri osa heistä ei joko tiedä sairaudestaan tai ei hoida sitä riittävän hyvin.

4. Runsaan alkoholinkäytön vähentäminen on yksi tehokkaimmista tavoista alentaa verenpainetta. Kun analysoitiin alkoholinkäytön vähentämiseen liittyviä verenpaineen muutoksia 15 satunnaistetussa, kontrolloidussa tutkimuksessa, systolinen verenpaine aleni keskimäärin 3,3 mmHg ja diastolinen verenpaine 2,0 mmHg.

5. Alkoholin haitallisen käytön varhainen toteaminen, mini-interventio ja muu hoito voivat vähentää terveydenhuoltojärjestelmän kustannuksia ja kohonneen verenpaineen haitallisia vaikutuksia yksilötasolla.

6. Mini-interventiolla tarkoitetaan alkoholinkäytön lyhytneuvontaa. Siinä lääkäri ottaa asiakkaan alkoholin käytön puheeksi, tunnistaa riskikulutuksen ja antaa neuvoja alkoholinkäytön vähentämiseksi. Suositeltavaa on myös, että potilaalle järjestetään seurantakäynti, jossa tarkastellaan tilannetta. Tutkimusten mukaan jopa viisi minuuttia kestävä neuvonta vähentää suurkulutusta. Yleensä mini-interventioon käytetään kuitenkin 10–15 minuuttia.

7. Mini-interventiota suositellaan miehille, jotka juovat absoluuttisena alkoholina ilmaistuna yli 40 grammaa päivässä tai joka viikko humalahakuisesti (84 g), sekä naisille, jotka juovat vähintään 20 grammaa päivässä tai joka viikko humalahakuisesti (64 g). Mini-interventio on tarkoitettu auttamaan potilasta vähentämään alkoholinkäyttöä ennen riippuvuuden kehittymistä.

8. Potilaan alkoholinkäytöstä kysyminen terveydenhuollossa on aiemmin ollut vähäistä, mutta näyttää viime vuosina hieman lisääntyneen. Kaikille suomalaisille yleislääkäreille postitetun kyselyn mukaan mini-interventiota tarjoavien yleislääkärien osuus kasvoi vuosien 2002 ja 2007 välillä 59 prosentista 79 prosenttiin ja myös alkoholin haitalliseen käyttöön säännöllisesti tai edes silloin tällöin puuttuvien yleislääkärien osuus kasvoi.

9. Lääkärin ei ole aina helppoa puuttua varhaiseen alkoholin liikakäyttöön. Potilaat usein vähättelevät tai kieltävät kokonaan alkoholinkäyttöön liittyvät ongelmansa. Lisäksi useimmat hoitovaihtoehdot on tarkoitettu lähinnä vaikeaan alkoholiriippuvuuteen, ei alkoholin haitalliseen käyttöön.

10. Jotta mini-interventioita tehtäisiin entistä aktiivisemmin, perusterveydenhuollolle tulisi laatia selvät ohjeet seulonnasta ja mini-interventiosta.

Perustuu Lääkärilehdessä 35/15 julkaistuun artikkeliin: Alkoholinkäytön suitsiminen vähentää kohonneen verenpaineen haittoja.

Lue myös:
Verenpaineen omahoidolla parempiin tuloksiin
Verenpaineen kotimittaus tutuksi
GT on alkoholin suurkulutuksen laboratoriomittari
13 faktaa: Alkoholiriippuvuuden hoito
Puolisoni alkoholismi

Kirjoittanut:
Johanna Nykopp
toimittaja

Tarkastanut:
Mauri Aalto
professori, ylilääkäri
Tampereen yliopisto, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, päihdepsykiatrian poliklinikka

Kuva:
Panthermedia