10 faktaa: Eläkeläisten elintavat

THL:n vuoden 2014 raportin mukaan eläkeläisten elintavat ovat huonontuneet. Tästä huolimatta yhä useampi tuntee toimintakykynsä hyväksi.

THL:n tuore raportti kertoo eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytymisestä. Potilaan Lääkärilehti listasi raportin tulokset 10 mielenkiintoisimpaan kohtaan.

1. Eläkeikäisten päivittäistupakoitsijoiden osuus vuonna 2013 oli 8 prosenttia miehistä ja 7 prosenttia naisista.

2. Suomalaiset eläkeikäiset pitävät edelleen kahvista. Vähintään kolme kupillista päivässä joi 63 prosenttia miehistä ja 58 prosenttia naisista. Kahvia ei juonut lainkaan 7 prosenttia miehistä ja 6 prosenttia naisista.

3. Alle 69-vuotiaiden eläkeläisten alkoholinkäyttö on lisääntynyt. Noin joka neljäs mies ilmoitti juovansa vähintään kahdeksan alkoholiannosta viikossa. Eläkeläisistä naisista 15 prosenttia joi vähintään viisi alkoholiannosta viikossa. Vanhemmat eläkeikäiset käyttävät alkoholia harvemmin.

4. Raittiiden eläkeikäisten määrä on vähentynyt 90-luvun alusta lähtien. Silloin joka kolmas mies oli raitis. Nyt raittiita on vain yksi neljästä. Naisilla muutos on vielä selvempi. 1990-luvun alussa yli 60 prosenttia naisista oli raittiita, nyt raittiita on enää 40 prosenttia.

5. Tuoreiden kasvisten, marjojen ja hedelmien käyttö on yleistynyt. Vuonna 2013 tuoreita kasviksia käytti päivittäin noin 36 prosenttia eläkeläisistä. Marjojen ja hedelmien päivittäinen käyttö oli yhtä yleistä.

6. Tumman leivän suosio on hiipunut vuodesta 2009. Silloin yli puolet miehistä ja 40 prosenttia naisista ilmoitti syövänsä vähintään neljä viipaletta tummaa leipää päivittäin. Vuonna 2013 näin ilmoitti tekevänsä enää 44 prosenttia miehistä ja vajaa kolmannes naisista. Myös vaalean leivän käyttö on vähentynyt. Enää 12 prosenttia miehistä ja kuusi prosenttia naisista syö viipaleen tai enemmän leipää päivittäin.

7. Harva eläkeläinen ilmoitti tarvitsevansa kotitöihinsä tai muihin arkiaskareisiinsa apua tai enemmän apua kuin kyseisellä hetkellä sai.

8. Eläkeikäiset kokevat terveytensä yhä useammin hyväksi tai melko hyväksi. Kun vuonna 1993 miehistä 34 prosenttia ja naisista 37 prosenttia ilmoitti hyvästä terveydestä. Vuonna 2013 näin teki yli puolet vastaajista.

9. Turvattomuuden tunteen kokeminen on vähentynyt kymmenessä vuodessa. Vuonna 2013 turvattomuuden tunnetta lisäsivät toisten avusta riippuvaiseksi tuleminen, muistin heikkeneminen ja eläketulojen niukkuus.

10. Ulkona liikkumisessa vaikeuksia kokevien 65–84-vuotiaiden miesten osuus on pienentynyt vuosien 1993 ja 2013 välillä 20 prosentista 9 prosenttiin ja naisten osuus 23 prosentista 13 prosenttiin.

Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (EVTK) -postikyselytutkimus on tehty joka toinen vuosi vuodesta 1985 lähtien. Tutkimuksessa kerätään tietoa mm. 65–84-vuotiaiden suomalaisten terveydentilasta, terveyskäyttäytymisestä, toimintakyvystä, apuvälineiden ja palvelujen käytöstä sekä turvattomuuden kokemuksista. Kyselyyn vastasi 1 760 henkilöä (vastausaktiivisuus 74 prosenttia)

Lähde:
Anni Helldán, Satu Helakorpi. Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytyminen ja terveys keväällä 2013 ja niiden muutokset 1993-2013. THL:n Raportti 15/2014.

Kirjoittanut:
Johanna Nykopp
toimittaja

Kuva:
Pixmac

Otsikkoa muutettu 23.6.2014 klo 11.33.

Lue lisää jutun aiheesta