20 euron palkkio lisäsi koronarokotettujen määrää

Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan 200 kruunun (20 euron) palkkio innosti ihmisiä ottamaan koronarokotteen.

Monilla Euroopan mailla on vaikeuksia laajan rokotuskattavuuden saavuttamisessa koronapandemiassa. Ihmiset motivoituivat ottamaan koronarokotteen, kun saivat 200 kruunun palkkion. Näin kertoo tutkimus, johon osallistui Hanken Svenska handelshögskolan (Campos-Mercade P ym. Science 7.10.2021).

– Tutkimuksessa osallistujille tarjottiin 20 euron (200 kruunun) palkkio, jos he ottivat rokotteen 30 päivän kuluessa. Rokotusten määrä kasvoi neljä prosenttiyksikköä 72 prosentista 76 prosenttiin, sanoo taloustieteen professori Erik Wengström Hankenilta ja Lundin yliopistosta tiedotteessa.

Kysely tehtiin touko-heinäkuussa Ruotsissa, ja siihen osallistui hieman yli 8 000 18–49-vuotiasta. Ihmiset jaettiin satunnaisesti ryhmiin, joista osalle tarjottiin 20 euroa, jos he ottivat rokotteen 30 päivän kuluessa. Muille annettiin tietoa rokotteesta tai heitä pyydettiin keskittymään ottamansa rokotteen myönteisiin vaikutuksiin toisille ihmisille.

Kööpenhaminan yliopiston tutkija Pol Campos-Mercade kertoo, että ainoastaan siinä ryhmässä, joka sai rokotuksesta maksun, rokotushalukkuus lisääntyi verrattuna kontrolliryhmiin.

– Mielenkiintoista on, että rokotushalukkuus lisääntyi riippumatta sukupuolesta, iästä tai koulutustaustasta, hän sanoo tiedotteessa.

Taloudellisia kannustimia kannattaa harkita

Tutkimuksen rakenne mahdollistaa palkkioiden vaikutuksen uskottavan arvioinnin, koska osallistujat jaettiin satunnaisesti eri ryhmiin.

Tutkimus ei ota kantaa kysymykseen siitä, pitäisikö palkintoja ottaa käyttöön. Siihen vastaamiseksi tarvitaan laajempaa keskustelua, joka ottaa huomioon myös eettiset näkökohdat ja pitkän aikavälin rokotusstrategian.

Wengströmin mukaan tulokset kertovat, että maksut voivat olla tehokas tapa lisätä rokottamista.

– Vaikka emme voi antaa vastausta siihen, pitäisikö ne ottaa käyttöön, taloudelliset kannustimet ovat yksi välineistä, joita päättäjien tulisi tarkastella ja harkita vakavasti, hän mainitsee.

Ulla Toikkanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.