Adrenaliinikynien saatavuusongelmat jatkuvat

Myyntiluvanhaltijoilta saatujen tietojen mukaan valmisteita saapuisi Suomeen lähiviikkoina, mutta saapuvat määrät eivät toistaiseksi riitä kattamaan koko tarvetta.

Adrenaliinia sisältävien autoinjektorien, niin sanottujen adrenaliinikynien, helmikuussa alkaneet saatavuushäiriöt jatkuvat edelleen.

Myyntiluvanhaltijoilta saatujen tietojen mukaan valmisteita saapuisi Suomeen lähiviikkoina, mutta saapuvat määrät eivät toistaiseksi riitä kattamaan autoinjektoreiden koko tarvetta.

Fimea tiedottaa, että jos potilaalla on välitön tarve uudelle adrenaliini-autoinjektorille, eikä valmisteita pystytä toimittamaan apteekista, potilaan tulee ottaa yhteyttä hoitavaan lääkäriin.

Lääkäri voi tarvittaessa määrätä Emerade 150 mikrog- tai Emerade 300 mikrog –lääkevalmisteen, joiden toimittamiseen Fimea on myöntänyt määräaikaisen erityisluvan.

Määräaikaisen erityisluvan saaneelle valmisteelle ei tarvitse hakea erillistä potilaskohtaista erityislupaa. Lisäksi Fimea on varmistanut, että erityislupavalmisteen maahantuoja varautuu valmisteen mahdollisesti kasvavaan kysyntään.

Välitöntä hoitoa vaativien allergisten reaktioiden hoidossa sairaaloilla on käytettävissä sairaalakäyttöön tarkoitettuja adrenaliinivalmisteita. Näiden valmisteiden saatavuustilanne on normaali.

kirjoittaja:
Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehden verkossa.