Afrikassa rintasyöpään sairastutaan varhain

Joka toinen potilas kuolee kolmen vuoden kuluessa diagnoosista.

Afrikan maissa rintasyöpään sairastutaan keskimäärin 50 vuoden iässä. Rintasyövän ennuste on huono: joka toinen potilas kuolee kolmen vuoden kuluessa diagnoosista. Alle 50-vuotiaana kuolleiden naisten lapsista keskimäärin kaksi on vielä alaikäisiä.

Tutkimus tehtiin Nigeriassa, Nami­biassa, Ugandassa ja Sambiassa. Tutkimukseen otettiin mukaan vuosina 2014–17 sairastuneet naiset, joita hoidettiin näiden maiden suurimmissa sairaaloissa. Kohortissa oli mukana 1 541 tutkittavaa.

Sairastumisiän mediaani oli 50,4 vuotta, ja 10 % oli HIV-viruksen kantajia. Rintasyöpä oli monella diagnoosi­vaiheessa laajalle levinnyt. Seuranta-aikana kuoli 795 potilasta, ja heidän jälkeläisistään 964 oli alaikäisiä. Laajalle levinnyt tauti, hoitoviiveet, alle 30 vuoden ikä, matala koulutustaso, HIV-positiivisuus ja triplanegatiivinen ­rintasyöpä ennakoivat huonompaa ennustetta.

Nämä luvut pysäyttävät ja herättävät suurta huolta. Syövän aiheuttama kuolema nuorella iällä on täällä hyvinvoivassa pohjolassakin raskas taakka jälkeenjäävälle perheelle. Afrikan maissa huono-osaisuus on rankkaa ja periytyvää. Lehden pääkirjoituksessa lainataan Nelson Mandelaa, joka muistutti aiheellisesti siitä, että maailma tarvitsee tekoja, ei vain sanoja.

Galukande M, Schüz, Andersson B ym. Maternally orphaned children and intergenerational concerns associated with breast cancer deaths among women in sub-Saharan Africa. JAMA Oncol, verkossa ensin 23.12.2020. doi: 10.1001/jamaoncol.2020.6583

Sirkku Jyrkkiö

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 4/2021.