Aggressiivinen hoito kannattaa paikallisesti edenneessä eturauhassyövässä

Paikallisesti levinneen taudin ryhmässä yksinomaan androgeeniablaatiolla hoidetuilla oli nelinkertainen tautispesifisen kuoleman todennäköisyys kirurgisesti hoidettujen kuolemiin verrattuna.

Kasvainmassan kirurgisella vähentämisellä on osoitettu olevan ennustemerkitystä sekä munuaissyövässä että munasarjasyövässä. Eturauhasen kirurgisesta poistosta tai etäpesäkkeisen eturauhassyövän sädehoidosta ei ainakaan tähän mennessä ole osoitettu saatavan vastaavaa hyötyä. Taannehtivien tutkimusten myönteiset tulokset ovat kuitenkin antaneet aihetta satunnaistettuihin tutkimuksiin, joita onkin meneillään.

Amerikkalaisessa rekisteritutkimuksessa selviteltiin aggressiivisten hoitojen, radikaalin prostatektomian ja eturauhasen sädehoidon vaikutusta potilaiden elinaikaan pelkkään androgeeniablaatioon verrattuna paikallisesti edenneessä (cT3–T4 tai N+ ja M0) ja etäpesäkkeisessä eturauhassyövässä. Tutkimus koostui seitsemän osavaltion alueelta olevista potilaista, joilla tauti oli todettu vuonna 2004. Analyysiin kelpuutettiin 272 potilasta, joilla oli paikallisesti edennyt eturauhassyöpä, ja 314 potilasta, joilla oli etäpesäkkeitä.

Paikallisesti levinneen taudin ryhmässä yksinomaan androgeeniablaatiolla hoidetuilla oli nelinkertainen tautispesifisen kuoleman todennäköisyys kirurgisesti hoidettujen kuolemiin verrattuna. Metastasoinutta tautia sairastavilla hormonihoidon ja aggressiivisen hoidon välillä ei ollut eroja. Heistä aggressiivista hoitoa saaneiden yhdeksän vuoden eturauhassyöpäspesifinen eloonjääneiden osuus oli 27 % ja konservatiivista hoitoa saaneiden 24 %.

Eturauhassyövän heterogeenisyydestä johtuen aggressiivisen hoidon vaikutus tautispesifiseen kuolleisuuteen voi vaihdella melkoisesti paikallisesti edennyttä tautia sairastavien ja erityisesti metastasoinutta tautia sairastavien ryhmässä. Optimaaliset hoitovaihtoehdot pitäisi kyetä valitsemaan taudin kliinisten tai molekyylitason ominaisuuksien perusteella. Nykyisin etäpesäkkeisen eturauhassyövän aggressiivisen paikallishoidon tuloksia tulee verrata androgeeniablaation ja dosetakselin tai uusimpana versiona abirateronin yhdistelmähoitoon. Niillä on osoitettu olevan hormoniherkässä vaiheessa annettuina eturauhassyöpäpotilaiden elinajan ennustetta merkittävästi pidentävä vaikutus.

Lähde:

Dall’Era MA, Lo MJ, Chen J ym. Nine-year prostate cancer survival differences berween aggressive versus conservative therapy in men with advanced and metastatic prostate cancer. Cancer, verkossa ensin 2.3.2018. doi 10.1002/cncr.31285

Kirjoittaja:

Ossi Lindell

urologian erikoislääkäri

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 17/2018.