Äidin raskaudenaikainen tupakointi ja alkoholinkäyttö kasvattavat lapsen murtumariskiä

Lasten luunmurtumat ovat yleisiä, mutta on epäselvää, miksi osa lapsista saa murtumia ikätovereitaan useammin.

Äidin raskaudenaikainen tupakointi ja alkoholinkäyttö ovat yhteydessä syntyvän lapsen murtumariskin lisääntymiseen. Tupakointi näyttää kaksinkertaistavan murtumariskin.

Tämä ilmenee LL Roope Parviaisen lastenkirurgian alan väitöstutkimuksesta. Parviainen väittelee Oulun yliopistossa.

Tupakoinnin vaikutus perustunee nikotiinin sekä muiden tupakan sisältämien ainesosien vaikutukseen kehittyvän sikiön kudoksiin.

Vähäinenkin alkoholinkäyttö raskauden aikana, erityisesti toisella raskauskolmanneksella, vaikuttaa myös kasvattavan murtumariskin lähes kaksinkertaiseksi. Alkoholin ja sen hajoamistuotteiden tiedetään vaikuttavan tuki- ja liikuntaelimistön kehitykseen.

Perimäkin altistaa murtumille

Laajassa pohjoissuomalaisessa tutkimuksessa selvitettiin altistavia tekijöitä lasten murtumille yli 3000 henkilöllä vuodesta 1985 lähtien. Joka kolmas lapsi murtaa vähintään yhden luun ennen peruskoulun päättymistä.

Lasten luunmurtumat ovat siis varsin yleisiä, mutta on epäselvää, miksi osa luustoltaan terveistä lapsista murtaa luunsa useammin kuin ikätoverinsa. Vaikka lapsuuden murtumariskiin vaikuttavat muun muassa ravitsemus ja harrastukset, eivät ulkoiset tekijät täysin selitä eroa murtuma-alttiudessa etenkään pienillä lapsilla.

Lisäksi tutkimusryhmä löysi laajoissa perintötekijöiden analyyseissä perimästä kohtia, joiden muutokset yhdistyivät murtumariskin kohoamiseen. Tämä havainto tukee ajatusta geneettisestä alttiudesta luun murtumiselle, mutta solutason mekanismit näiden tekijöiden taustalla ovat epäselviä.

LL Roope Parviaisen väitöstutkimus "The intrauterine and genetic factors associated with the childhood fracture risk" tarkastetaan Oulun yliopistossa 11.12.2020.

Anne Seppänen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.