Äidin raskausajan terveys vaikuttaa lapsen syöpäriskiin

Löydökset tulisi huomioida raskauksien ja ennenaikaisina syntyneiden lasten seurannassa.

Odottavan äidin diabetes tai kilpirauhasen vajaatoiminta voi suurentaa jälkeläisen riskiä saada syöpä lapsuudessa tai nuoruudessa. Myös keskosena syntyminen suurentaa syöpäriskiä lapsuus- ja nuoruusiässä.

Nämä asiat ilmenevät Helsingin yliopistossa väittelevän LL Laura Seppälän väitöstutkimuksesta, jossa selvitettiin jälkeläisten syöpäriskiä äidin raskausaikaiseen diabetekseen, sidekudostautiin, tulehdukselliseen suolistosairauteen, kilpirauhassairauteen tai näiden lääkityksiin liittyen.

Tutkimuksessa selvisi, että erityisesti äidin raskausdiabetes oli yhteydessä lapsen riskiin sairastua akuuttiin lymfaattiseen leukemiaan.

– Äidin diabeteslääkityksellä sen sijaan saattaa olla riskiä pienentävä vaikutus, kertoo Seppälä tiedotteessa.

Äidin kilpirauhasen vajaatoiminta oli tutkimuksen mukaan yhteydessä jälkeläisen suurentuneeseen riskiin sairastua lapsuus- ja nuoruusiän lymfoomaan. Muissa äidin kroonisissa autoimmuunisairauksissa tai niiden lääkityksissä ei havaittu olevan yhteyttä suurentuneeseen syöpäriskiin.

Äidin raskaudenaikaisten ja raskautta edeltävien lääkitysten vaikutuksista jälkeläisen syöpäriskiin tarvitaan Seppälän mukaan lisää tutkimustietoa.

– Tulosten perusteella kohdunsisäiset altisteet ovat yhteydessä lapsuusiän syöpään. Aihetta kannattaa tutkia lisää, koska mitä paremmin ymmärrämme syövän kehittymiseen liittyviä tekijöitä, sitä paremmin voimme ehkäistä syövän syntymistä tai havaita sen hyvin varhaisessa vaiheessa, hän sanoo.

Myös keskosuus lisää syöpäriskiä

Myös ennenaikainen syntymä, etenkin ennen 32. raskausviikkoa, on väitöstutkimuksen tulosten perusteella yhteydessä suurentuneeseen syöpäriskiin lapsuus- ja nuoruusiässä.

Vastasyntyneen hoitojen, kuten hengityskonehoidon, vastasyntyneen elvytyksen ja antibioottihoitojen todettiin olevan yhteydessä suurentuneeseen syöpäriskiin. Lisäksi hapenpuute raskauden tai synnytyksen aikana suurensi riskiä sairastua syöpään lapsuudessa myös täysiaikaisilla vastasyntyneillä.

– Nämä tekijät pitäisi huomioida ennenaikaisena syntyneiden tai vastasyntyneenä tehohoitoa saaneiden lasten jatkoseurannassa, Seppälä toteaa.

LL Laura Seppälän väitöstutkimus Maternal morbidity, perinatal factors and childhood cancer in the offspring tarkastetaan Helsingin yliopistossa 21.2.2022.

Anne Seppänen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.