Äidin tupakastavieroitus­lääkkeet eivät näytä aiheuttavan haittoja vastasyntyneille

Haittavaikutukset syntyviin lapsiin olivat pienemmät kuin on luultu.

Australialaiset tutkijat selvittivät yli miljoonan synnyttäjän aineistosta tupakastavieroituslääkkeitä käyttäneiden äitien raskauskomplikaa­tioita. Haittavaikutukset syntyviin lapsiin olivat pienemmät kuin on luultu.

Tupakoivia äitejä löytyi 97 875. Bupropionia käyttäneitä oli 233, nikotiinia käyttäneitä 330 ja varenikliinia käyttä­neitä 1 057. Heille haettiin verrokit suhteessa 1:10.

Jos äiti oli altistunut bupropionille, raskauteen tai syntymään liittyvän haitan riski oli 0,93 verrattuna altistumattomien riskiin. Nikotiinia käyttäneillä riskiluku oli 1,02. Varenikliinille altistuneilla riskiluku oli pienempi, 0,86. Ennenaikaisen synnytyksen riski pieneni 28 %, lapsen pienipainoisuuden 32 % ja vaikean neonataalikomplikaation 26 %. Epä­muodostumien esiintymisessä ei ollut eroa. Varenikliinia käyttäneiden äitien vauvoilla neonataalihaittatapahtuman riski oli 42 % pienempi kuin nikotiinia käyttäneiden äitien vauvoilla.

Tällä hetkellä ei oikein uskalla antaa raskaana olevalle tupakoitsijalle mitään vieroituslääkettä. Ainoa sallittu on nikotiinikorvaushoito mahdollisimman lyhytvaikutteisena muotona. Kuitenkin tupakoinnin jatkaminen aiheuttaa keskosuutta, pienipainoisuutta ja muitakin ongelmia. Jos tämän tutkimuksen tulos toistetaan, suosituksia raskaana olevien tupakasta vieroituksesta pitää todennäköisesti muuttaa.

Tran DT, Preen DB, Einarsdottir K ym. Use of smoking cessation pharmacotherapies during pregnancy is not associated with increased risk of adverse pregnancy outcomes: a population-based cohort study. BMC Med, verkossa 5.2.2020. doi: 10.1186/s12916-019-1472-9

Heikki Ekroos

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 16/2020.