Aikuisten koronarokotushalukkuuteen vaikuttavat tekijät vaihtelevat ikäryhmittäin

Rokotteiden turvallisuus korostuu ikääntyneillä, nuorilla ammattilaisten suositukset ja rokottautumisen helppous.

Ihmisten rokotushalukkuuteen vaikuttavat tekijät vaihtelevat iän mukaan, ilmeni Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksessa.

Rokotuksen helppous ja terveydenhuollon ammattilaisten suositukset vaikuttavat erityisesti alle 50-vuotiaiden halukkuuteen ottaa rokote.

Yli 50-vuotiaiden rokotushalukkuuteen vaikuttavat erityisesti turvallisuuteen liittyvät käsitykset.

Kaikissa ikäryhmissä vahvin syy ottaa koronarokote on huoli vakavasta koronavirustaudista.

Alle 50-vuotiaat eivät aina koe tarvetta rokotteen ottamiseen, koska oma riski sairastua koetaan pieneksi.

– Saatua tietoa voidaan käyttää muun muassa rokotusten järjestämiseen ja rokotuksia koskevan tiedon kohdentamiseen sitä eniten tarvitseville, sanoo THL:n erityisasiantuntija Timothée Dub tiedotteessa.

74 prosenttia haluaa rokotteen

Rokotushalukkuus on vaihdellut koronapandemian aikana. Huhtikuussa 2021 rokotteen halusi 74 prosenttia vastaajista, ilmeni Taloustutkimuksen toteuttamasta verkkokyselystä. Huhtikuussa 2020 osuus oli 70 prosenttia, marras-joulukuussa 64 prosenttia.

Tutkimuksen pohjana olevaan verkkokyselyyn osallistui kullakin kyselykierroksella noin 1000 Suomessa asuvaa aikuista. Osallistujat oli valikoitu siten, että tutkittavan joukon ikä-, sukupuoli- ja asuinpaikkajakauma vastasivat tilastollisesti Suomen 18–79-vuotiasta väestöä.

THL jatkaa rokotushalukkuuden seurantaa yhteistyössä valtioneuvoston kanslian kanssa Kansalaispulssi-kyselyn yhteydessä.

Minna Pihlava

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.