Aivoetäpesäkkeiden sädehoitoa pitää räätälöidä

Koko aivoalueen sädehoidon haittoja voidaan vähentää rajaamalla hippokampusalueen saamaa sädeannosta.

Sädehoito vähentää aivoetäpesäkkeiden aiheuttamaa päänsärkyä ja estää aivopaineesta johtuvaa pahoinvointia, mutta aiheuttaa samalla väsymystä, kognitiivisten taitojen heikentymistä ja hiustenlähdön. Koko aivoalueen sädehoidon haittoja voidaan vähentää rajaamalla hippokampusalueen saamaa sädeannosta.

Tutkimuksessa oli mukana 518 potilasta, joilla oli aivoissa syövän etäpesäkkeitä, mutta ei hippokampuksen alueella. Osalta aivojen etäpesäkkeitä oli leikattu. Tutkittavien yleistila oli hyvä. Kaikki potilaat saivat hoidon aikana memantiinia, Alzheimer-lääkettä, jonka on osoitettu vähentävän koko aivojen sädehoidon aiheuttamia kognitiivisia haittoja. Tutkittavat satunnaistettiin saamaan joko koko aivojen sädehoito tai sädehoito niin, että hippokampusalueen saama annos minimoitiin.

Seuranta-aika oli 8 kuukautta. Elossaololuku ja taudin etenemättömyysaika olivat samaa tasoa molemmissa ryhmissä. Kun hippokampusalueen sädeannos oli minimoitu, potilaiden väsymys oli ­vähäisempää, muisti oli ­parempi ja puhevaikeuksia oli vähemmän puolen vuoden päästä hoidosta.

On hyvä tutkia vakiintuneita hoito­käytäntöjä. Useimmilla syöpäpotilailla, joilla etäpesäkkeitä aivoissa, ennuste on lyhyt. Joukossa on kuitenkin myös sellaisia, jotka voivat selviytyä pitkäänkin, ja heidän hoidossaan pitäisi osata tasapainoilla hoitojen hyötyjen ja haittojen kanssa taitavasti. Tässä tutkimuksessa esiteltyä tekniikkaa voisi olla perusteltua käyttää heille. Huonokuntoisille potilaille tekniikasta ei ole apua, ja hoidossa pitäisikin keskittyä muihin palliatiivisen hoidon keinoihin ja välttää potilaan kuntoa entisestään heikentävää aivojen sädehoitoa.

Lähde: Brown P, Gondi V, Pugh S ym. Hippocampal avoidance during whole-brain radiotherapy plus memantine for patients with brain metastases: Phase III Trial NRG Oncology CC001. J Clin Oncol, verkossa ensin 14.2.2020. https://doi.org/10.1200/JCO.19.02767

Kirjoittaja
Sirkku Jyrkkiö
toimittaja

Uutinen on julkaistu aikaisemmin Lääkärilehdessä 11/2020.