Aivojen mikroglia-aktiivisuus ennustaa MS-taudin nopeampaa etenemistä

Turkulaistutkijoiden malli ennusti taudin etenemistä 95 prosentin tarkkuudella.

Mikrogliasolujen suurempi aktiivisuus aivojen tulehduspesäkkeitä ympäröivillä alueilla ennustaa MS-taudin nopeampaa etenemistä, osoittaa Turun Valtakunnallisessa PET-keskuksessa toteutettu tutkimus.

Kyseessä on ensimmäinen tutkimus, joka osoittaa aivojen mikrogliasolujen aktiivisen muodon ennustavan MS-taudin etenemistä, tiedottaa Turun yliopisto. Tutkimus on julkaistu Brain-lehdessä.

Tutkijoiden mukaan aaltomaiseen MS-tautiin liittyvien pahenemisvaiheiden estoon on tehokkaita lääkkeitä. Vielä ei kuitenkaan ole kyetty kehittämään lääkitystä, joka tehokkaasti estäisi tautiin liittyvää toimintakyvyn tasaista heikkenemistä.

Varsinkin etenevään tautimuotoon liittyvät patologiset prosessit tapahtuvat aivoissa veri-aivoesteen takana, ja niihin vaikuttaminen on haastavaa.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa mikrogliasolujen aktiivisuuden yhteys taudin nopeampaan etenemiseen mallinnettiin askeltavan logistisen regressioanalyysin avulla.

Mallissa testattiin 21 eri tekijää, jotka mahdollisesti vaikuttavat taudin etenemiseen. Kaikista niistä merkittävin oli PET-kuvauksen avulla mitattava mikroglia-aktiivisuus.

– Taudin pahenemisvaiheista riippumatta malli ennusti taudin etenemistä 95 prosentin tarkkuudella, sanoo professori Laura Airas.

Sekoittavat tekijät, kuten lääkitys, sukupuoli, ikä ja taudin kesto, kontrolloitiin tutkimuksessa huolellisesti.

Aineisto kattoi 69 MS-potilasta ja 18 tervettä verrokkia.

Menetelmää voidaan tulevaisuudessa käyttää biomarkkerina etenevään MS-tautiin kohdennetussa lääkekehityksessä.

Suvi Sariola

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.