Aivovaltimoiden aneurysmat eivät ole este liuotushoidolle

Kookkaita aivovaltimoiden pullistumia eli aneurysmia on pidetty vasta-aiheena liuotushoidolle.

Suurikaan pussimainen aivovaltimoiden aneurysma ei ole este turvalliselle liuotushoidolle, todettiin Husin Neurokeskuksessa tehdyssä tutkimuksessa. (Virta J ym. Neurology 6.10.2021)

Laskimonsisäinen liuotushoito on ollut olennainen osa uhkaavan aivoinfarktin akuuttihoitoa jo yli 20 vuoden ajan. Liuotushoito ei kuitenkaan sovellu kaikille infarktipotilaille. Kookkaita aivovaltimoiden pullistumia eli aneurysmia on pidetty vasta-aiheena liuotushoidolle.

– Taustalla on pelko siitä, että liuotushoito voisi johtaa aneurysman puhkeamiseen aiheuttaen hengenvaarallisen lukinkalvonalaisen verenvuodon (SAV). Tutkimustieto asiasta on kuitenkin ollut tähän asti puutteellista, kertoo neurokirurgian osastonylilääkäri, dosentti Miikka Korja tiedotteessa.

Yli 130 aneurysmapotilasta

Tuoreessa tutkimuksessa seulottiin lähes 4000:n vuosina 2005–2019 liuotushoidon saaneen potilaan joukosta ne, joilla todettiin myös aivovaltimoiden aneurysma. Tällaisia potilaita oli yhteensä 132, mikä on moninkertaisesti enemmän kuin aiemmissa tutkimuksissa. Potilailla oli yhteensä 155 aneurysmaa, sillä yhdellä potilaalla voi hyvin olla useampia aneurysmia. Tutkimuksessa selvitettiin, voiko liuotushoito aiheuttaa aiemmin vuotamattoman aneurysman puhkeamisen.

Yksikään tutkimuksen 141 pussimaisesta (sakkulaarinen) aneurysmasta ei puhjennut liuotushoidon seurauksena. Sen sijaan kolme neljästätoista (21 %) sukkulamaisesta (fusiforminen) aneurysmasta puhkesi aiheuttaen kuolemaan johtaneen SAV:n.

Kaikkia kolmea potilasta hoidettiin vuodon tapahtuessa myös verta ohentavalla lääkityksellä, millä todennäköisesti oli liuotushoitoa suurempi vaikutus vuodoissa, koska vuodot syntyivät selvästi liuotushoidon vaikutusajan jälkeen.

Anne Seppänen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.