Aivovamma lisää itsemurhavaaraa

Aivovamma voi aiheuttaa pitkittyneitä toimintakykyä rajoittavia oireita sekä tunne-elämän, vireystilan ja käyttäytymisen muutoksia.

Tanskan koko väestön kattavassa ­rekisteritutkimuksessa itsemurhan vaara oli aivovamman kokeneilla noin kaksinkertainen verrattuna väestön keski­määräiseen (41 vs. 21 itsemurhakuolemaa / 100 000 henkilövuotta). Vaara oli suurempi, jos aivovamma oli vakava (51/100 000 henkilövuotta). Mitä enemmän käyntejä terveydenhuollossa aivovamma aiheutti, sitä suurempi oli itsemurhavaara.

Tutkimukseen otettiin mukaan kaikki 10-vuotiaat ja vanhemmat tanskalaiset vuosilta 1980–2014. Kansallisesta potilasrekisteristä selvitettiin kaikki aivovamman vuoksi hoitoon hakeutuneet (7,6 % kohderyhmästä). Itsemurhat selvitettiin kuolemansyyrekisteristä.

Aivovamma voi aiheuttaa pitkittyneitä toimintakykyä rajoittavia oireita sekä tunne-elämän, vireystilan ja käyttäytymisen muutoksia. Psyykkiset tukitoimet ovat tärkeitä tälle potilasryhmälle. Tutkimustulos muistuttaa myös aivo­vammojen ehkäisyn tärkeydestä. ­Vaikuttavia keinoja ovat alkoholinkäytön vähentäminen ja liikenne- ja liikunta­turvallisuuden parantaminen (esim. turvatyynyt, kypärät ja nopeusrajoi­tukset).

Lähde: Madsen T, Erlangsen A, Orlovska S ym. Association ­between traumatic brain injury and risk of suicide. JAMA 2018;320:580–8.

Kirjoittaja:

Helena Liira

Ylilääkäri

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 38/2018.