Aivoverenkiertohäiriöiden riskitekijät huomioitava aivoverenvuodon sairastaneilla

Aivoverenvuotoon sairastuneiden kuolemanriski oli neljännesvuosisadan seurannassa suurempi kuin muun väestön.

Niistä aivoverenvuodon sairastaneista, jotka olivat selvinneet elossa vähintään kolme kuukautta, 13,5 prosenttia sairastui epilepsiaan. Sen kehittyminen oli todennäköisempää, jos vuoto sijaitsi aivoissa lähellä aivokuorta, tai jos epileptisiä kohtauksia ilmeni ensimmäisten päivien aikana vuodon jälkeen. Nämä havainnot teki LL Anna-Maija Lahti väitöstutkimuksessaan.

Epilepsia ilmeni useammin henkilöillä, joilla ei ollut verenpainetautia. Erityisesti näihin potilasryhmiin olisi syytä jatkossa kiinnittää huomiota seurannassa epilepsian puhkeamisriskin vuoksi hoitoviiveiden välttämiseksi.

Potilasaineistoon kuuluivat Oysin erityisvastuualueella 1993–2008 asuneet ja tänä aikana aivoverenvuotoon sairastuneet. Vertailuaineistona toimi iän, sukupuolen ja tarkemman asuinpaikan suhteen vakioitu verrokkiaineisto. Tutkimusaineistoon kuului 963 aivoverenvuodon sairastanutta henkilöä ja 2 884 verrokkihenkilöä

Systemaattinen seuranta tarpeen

Epilepsiaan sairastuminen oli yhteydessä korkeampaan kuolemanriskiin, ja epilepsiaan sairastuneet menehtyivät huomattavasti useammin keuhkokuumeeseen kuin muut aivoverenvuodosta selviytyneet. Vastaavaa yhteyttä ei ole aivoverenvuodon sairastaneilla aiemmin pystytty osoittamaan.

Tieto on merkityksellinen aivoverenvuotoa ja epilepsiaa hoitaville lääkäreille. Jos aivoverenvuodon sairastaneiden ihmisten seuranta ei ole riittävän systemaattista, on riskinä, että epilepsian oireita ei heti sen puhjetessa tunnisteta. Ennusteen kannalta merkityksellisen sairauden diagnoosi ja hoito voivat tällöin viivästyä.

Neljännesvuosisadan mittaisen seurannan aikana aivoverenvuotoon sairastuneista menehtyi 81 prosenttia, ja kuolemanriski oli koko seuranta-ajan suurempi verrattuna muuhun väestöön. Merkittävä osa menehtyneistä kuoli uuteen aivoverenvuotoon tai muuhun aivoverenkiertohäiriöön. Aivoverenkiertohäiriöiden riskitekijöihin kuten verenpaineeseen ja elintapoihin kannattaa siis kiinnittää huomiota myös varsinkin niillä aivoverenvuodon sairastaneilla potilailla, joilla on edellytykset mielekkääseen toipumiseen.

LL Anna-Maija Lahden väitöskirja Long-term survival and post-stroke epilepsy after primary intracerebral hemorrhage tarkastetaan Oulun yliopistossa 26. marraskuuta.

Ulla Toikkanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.