Aivoverisuonipullistuma: Kolmannes puhkeaa

Aivoverisuonipullistuma: Kolmannes puhkeaa Kuva 1 / 1

Aivoverisuonipullistuman eli aivoaneurysman elinaikainen puhkeamisriski vaihtelee poikkeuksellisen paljon sen mukaan, millainen riskitekijöiden kokonaistaakka kantajalla on. Helsingin yliopiston ja yliopistollisen keskussairaalan tutkijoiden tuore tutkimus osoittaa, että pullistuman koolla ei sen sijaan ole suurta merkitystä puhkeamisriskin kannalta.

Dosentti Seppo Juvela kertoo, että kyseessä on ainutlaatuinen tutkimus.

–Aneurysmapotilaita on seurattu koko elinikä, kun yleensä tällaiset seurantatutkimukset kestävät 1-5 vuotta. Tutkimus on myös poikkeuksellisen kattava; vastaavia ei ole tehty aikaisemmin muualla kuin Japanissa, hän kertoo.

Juvelan mukaan on epätodennäköistä, että vastaavanlaista valikoitumatonta ja elinikäistä seurantatutkimusta aneurysmista tullaan koskaan enää tekemään.Nykyiset hoitokäytännöt perustuvat suureksi osaksi aikaisempien lyhyiden seurantatutkimusten tuloksiin. Näiden tutkimusten perusteella on näyttänyt siltä, että pullistuman koko on merkittävin puhkeamisriskiä ennustava tekijä. Tämän mukaisesti pieniä (<7mm) aneurysmia ei useinkaan ole katsottu aiheelliseksi hoitaa, vaikka niidenkin tiedetään puhkeavan ja aiheuttavan aivoverenvuotoja.Tupakoivilla naisilla riski on korkea

Tutkimus osoitti, että noin kolmasosa kaikista aneurysmista ja jopa noin neljäsosa pienistä aneurysmista puhkeaa kantajan elinaikana. Erityisen korkea puhkeamisriski oli tupakoivilla naisilla, joiden aivoverisuonipullistuma oli läpimitaltaan vähintään seitsemän millimetriä.

Yllättävintä tutkijoiden mukaan oli kuitenkin se, että erityisesti miehillä pullistuman koko ei vaikuttanut juuri lainkaan puhkeamisriskiin, vaikka näin on aikaisemmin yleisesti luultu. Lisäksi tupakoimattomilla miehillä puhkeamisriski oli poikkeuksellisen pieni.

– Tämä ei tarkoita, että tupakoimattomien miesten aneurysmat eivät puhkea lainkaan, vaan sitä, että riski on paljon pienempi kuin aiemmin on luultu. Ei siis kenties ole tarpeen lähteä aina hoitamaan vuotamatonta aneurysmaa, jos sellainen löytyy tupakoimattomalta mieheltä, jolla on lisäksi alhainen verenpaine, Juvela selventää.

Noin 100 000 suomalaisella arvioidaan olevan aivoverisuonen pullistuma; suurimmalle osalle siitä ei koskaan koidu mitään haittaa. Lähes tuhat suomalaista sairastuu vuosittain ns. lukinkalvonalaiseen aivoverenvuotoon (SAV), joka aiheutuu aivoverisuonipullistuman puhkeamisesta.

Tutkimus julkaistiin STROKE-tiedelehdessä eilen 22.5. 


Lähde:
Helsingin Yliopisto/Academic Medical Center Helsinki

Kuva:
Panthermedia

Oletko jo lukenut nämä?