Akupunktiota vai nikotiinia tupakasta vieroitukseen?

Yleisiin akupisteisiin annetun akupunktion ryhmässä tupakoinnin lopetti 43 %, nikotiinilaastariryhmässä 44 % ja korvanlehtiakupunktion ryhmässä 30 % tutkittavista.

Tupakasta vieroitukseen on monta keinoa. Kiinalaiset vertailivat akupunktion ja nikotiinilaastarin tehoa.

Kaikkiaan 300 potilasta satunnaistettiin joko akupunktiohoitoon tai nikotiinilaastariryhmään ja tutkimuksen kesto oli 8 viikkoa. Akupunktioryhmiä oli kaksi, joista toisessa hoitoa annettiin yleisiin akupisteisiin ja toisessa korvalehden alueelle 2 kertaa viikossa 30 minuutin ajan. Tulosmuuttuja oli häkämittauksin varmennettu tupakoinnin lopettaminen 24 viikon kohdalla.

Yleisiin akupisteisiin annetun akupunktion ryhmässä tupakoinnin lopetti 43 %, nikotiinilaastariryhmässä 44 % ja korvanlehtiakupunktion ryhmässä 30 % tutkittavista. Nikotiinilaastariryhmässä tupakointi loppui nopeasti ja normiakuryhmässä hitaasti.

Kaplan–Meier-analyysissä retkahdus tuli normiakuryhmässä 44 vrk:ssa, nikotiiniryhmässä 41 vrk:ssa sekä korva-akuryhmässä 29 vrk:ssa.

Valitettavasti tutkimus ei ollut reilu. Akupunktioryhmien potilaat kävivät lääkärissä kahdesti viikossa 8 viikon ajan eli saivat merkittävää tukea tupakoinnin lopettamiseen. Vertailuryhmässä potilaat saivat ilmaiset nikotiinilaastarit ja sen jälkeen heidät jätettiin oman onnensa varaan. Tutkimuksen vahvuus on se, että akupunktio oli varmasti ammattilaisten käsissä.

Tulos kertoo, että tupakasta vieroituksessa ei ainakaan kannata käyttää korvalehteen annettua akupunktiota. Nähtäväksi jää, selittyykö tulos pelkästään merkittävällä tuella akupunktioryhmissä. On kuitenkin syytä muistaa, että paras tulos vieroituksessa syntyy varenikliinin ja tuen riittävällä yhdistelmällä. Akupunktio on syytä varata potilaille, joilla perinteinen vieroitus ei onnistu.

Lähde: Wang YY ym; Chinese Acupuncture for Tobacco Cessation Research Team. Efficacy of acupuncture is noninferior to nicotine replacement therapy for tobacco cessation: results of a prospective, randomized, active-controlled open-label trial. Chest 2018;153:680–8.

kirjoittaja:
Heikki Ekroos
LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri

kuva: Fotolia