Alaraajojen tukkivan valtimotaudin hoito on monipuolistunut

Amputaatiot ovat vähentyneet 2000-luvulla merkittävästi.

Alaraajojen tukkivan valtimotaudin hoitoon suhtaudutaan nykyään aktiivisemmin. Verenkiertoa palauttavien toimenpiteiden määrä on lisääntynyt Suomessa jyrkästi 2000-luvulla. Samaan aikaan jalka-amputaatioiden määrä on merkittävästi vähentynyt väestön vanhimmissa ikäryhmissä. Nämä havainnot teki Veikko Nikulainen väitöskirjassaan.

– Verenkiertoa palauttavat leikkaukset ovat raskaita, ja niihin liittyy merkittävää sairastavuutta ja kuolleisuutta. Tämä pitää ottaa huomioon tehtäessä päätöksiä siitä, ketkä hyötyvät leikkauksista ja kenelle jalka-amputaatio on turvallisin hoitovaihtoehto. Nykyiset hoitolinjat suosittelevatkin ohitusleikkausta potilaille, joilla on kriittinen iskemia, ja joiden eliniänennuste on yli kaksi vuotta, Nikulainen kertoo tiedotteessa.

Nikulainen kartoitti väitöskirjassaan alaraajojen tukkivan valtimotaudin hoidon nykyisiä suuntauksia. Tutkimuksessaan hän tarkasteli ohitusleikkausten, suonensisäisten hoitomenetelmien ja jalka-amputaatioiden määriä Suomessa 2000-luvun alusta tähän päivään.

Osana väitöstutkimusta Nikulainen selvitti yksityiskohtaisemmin, kuinka hyvin ohitusleikkaushaavat paranevat ja kuinka yleisiä leikkaushaavatulehdukset ovat. Hän havaitsi, että verenkierron vajeesta kärsivässä raajassa krooniset ja leikkaushaavat paranevat hitaasti, ja haavatulehdukset ovat yleisiä.

LL Veikko Nikulaisen väitöskirja Invasive Treatment of Lower Extremity Arterial Disease tarkastetaan Turun yliopistossa 15. tammikuuta.

Ulla Toikkanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.