Aliravitsemukseen kannattaa puuttua palveluasumisyksiköissä

Hauraiden vanhusten aliravitsemus aiheuttaa suuria lisäkustannuksia terveydenhuoltojärjestelmälle.

Aliravitsemus on tavallista haurailla vanhuksilla. Siitä kärsii 20–30 % ympärivuorokautisessa hoidossa asuvista ikäihmisistä ja lisäksi 60 % on sen vaarassa. Aliravitsemus johtaa hauraus-raihnausoireyhtymään, infektioriskiin, kaatumisiin ja murtumiin. Hauraiden vanhusten aliravitsemus aiheuttaa suuria lisäkustannuksia terveydenhuoltojärjestelmälle. Palveluasumisyksiköissä on tehty interventioita asukkaiden ravitsemustilan ja kustannustehokkuuden parantamiseksi, ja nyt niistä on julkaistu systemoitu katsaus.

Katsaukseen oli otettu mukaan 11 satunnaistettua vertailututkimusta. Mukana oli yksi ateriointiympäristöön vaikuttava interventiotutkimus, viisi ruokainterventiota ja viisi täydennysravintovalmisteisiin liittyvää interventiota. Kaikki interventiot maksoivat vähemmän kuin 3 euroa asukasta kohti päivässä.

Kaikki interventiot lisäsivät ravinnonsaantia, asukkaiden painoa ja paransivat heidän ravitsemustilaansa. Sekä ruokainterventiot että täydennysravintovalmisteet paransivat edullisesti laatupainotteisia elinvuosia (QALY) tai toimintakykyä. Tutkimusten laatu oli kuitenkin enimmäkseen heikko. Useimmissa ei ollut kuvattu satunnaistamismenetelmää, pois pudonneiden määrä oli (ymmärrettävästi) suuri, ja tutkimuksia epäiltiin myös valikoivasta raportoinnista.

Taloudellista arviointia ravitsemusinterventioista on tehty verrattain vähän. Tiedetään kuitenkin, että kun hoidossa kiinnitetään huomiota ravitsemukseen, asukkaiden ravitsemustila saadaan paranemaan. Se on edullinen keino ja sitä kannattaa edelleen laajasti käyttää, kunnes saamme parempia ja suurempia kustannus-vaikuttavuustutkimuksia aiheesta.

lähde: Hugo C ym. Cost-effectiveness of food, supplement and environmental interventions to address malnutrition in residential aged care: a systematic review. Age Ageing 2018;47:356–66.

kirjoittaja:
Kaisu Pitkälä
professori

kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehdessä 23/2018.