Aliravittu lapsi voi kiriä kasvua vielä teini-iässä

Erikoislääkäri Tiina Teivaanmäki tutki väitöstyössään lasten kasvuhäiriöitä Malawissa.

Aliravittujen lasten saavutuskasvu on mahdollista Malawin maaseudulla vielä teini-iässä, osoitti lastenlääkäri Tiina Teivaanmäki väitöstutkimuksessaan.

Aiemmin on ajateltu, että lapsen ensimmäiset tuhat päivää hedelmöityksestä kahteen ikävuoteen asti ovat ratkaisevia kasvun ja kehityksen kannalta.

Myöhäinen puberteetti saattoi lisätä myöhemmän saavutuskasvun mahdollisuutta.

Malawilaisten lasten nopeampi pituuskasvu ennusti kuitenkin parempaa menestymistä älykkyystestissä nuoruusiässä. Käytyjen kouluvuosien lukumäärä vaikutti pituuskasvun ja älykkyyden yhteyteen.

Teivaanmäki havaitsi myös, että Malawin maaseudulla nuorten masennusoireet olivat aiemmissa tutkimuksissa osoitettuja yleisempiä.

Noin 90 prosenttia nuorista sai masennusoirekyselyssä tuloksen, joka viittasi merkittäviin masennusoireisiin. Pieni syntymäpaino altisti nuoruusiän masennusoireiden kehittymiselle, muuten selviä altistavia tekijöitä ei voitu osoittaa.

Väitöskirjan perusteella 5-vuotiaiden malawilaisten lasten kokonaiskehityksellä oli yhteys myöhempään koulumenestykseen.

Tutkimuksessa oli mukana 831 lasta

Tutkimuksessa seurattiin 831 lasta sikiöajalta 15-vuotiaiksi. Lasten kasvu mitattiin säännöllisesti. Lisäksi lasten kehitystä tutkittiin 5 vuoden iässä, matematiikan taitoja 12 vuoden iässä ja puberteettikehitystä, älykkyyttä ja masennusoireita 15 vuoden iässä. Älykkyyttä tutkittiin Raven’s Coloured Matrices-testillä reaktioajalla ja matematiikan kokeella, ja masennusoireita Short Mood and Feelings-kyselyllä (SMFQ). 5-vuotiaiden lasten kehityksen ja 12-vuotiaiden matematiikan taitojen yhteyttä tutkittiin regressioanalyysilla.

Maailmassa 159 miljoonalla alle viisivuotiaalla lapsella on kasvuhäiriöitä aliravitsemuksen vuoksi. Noin 36 prosenttia näistä lapsista asuu Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.

Lastenlääkäri Tiina Teivaanmäen väitöstilaisuus oli 23. maaliskuuta Tampereen yliopistossa. Väitöskirja Lasten aliravitsemuksesta johtuva kasvuhäiriö ja kehitys Malawissa kuuluu kansainvälisen lääketieteen alaan.

kirjoittaja:
Minna Pihlava
toimittaja

Kuva: Fotolia