Alkoholi lisää leikkauskomplikaatioita

Mekanismeja, joilla alkoholin käyttö lisää komplikaatioriskiä lienee useita: alkoholi vähentää immuunipuolustusta, lisää endokriinista stressiä, heikentää veren hyytymisominaisuuksia ja aiheuttaa sydämen vajaatoimintaa ja rytmihäiriöitä

Liiallisen alkoholin käytön tiedetään olevan iso terveysriski, mutta tanskalaisen katsausartikkelin mukaan juominen lisää myös leikkauskomplikaatioita. Aihe kiinnostanee juutteja enemmän kuin muita, sillä tanskalaiset käyttävät pohjoismaalaisista eniten alkoholia (11 litraa absoluuttista alkoholia/v/asukas). Aiemmat tutkimukset leikkausta edeltävän alkoholinkäytön ja leikkauskomplikaatioiden riskistä ovat olleet ristiriitaisia.

Tutkijat löysivät 3 676 artikkelia alkoholin käytöstä leikkaushoidon aikana, mutta näistä vain 55 kelpuutettiin mukaan meta-analyysiin. Leikkausta edeltävä alkoholinkäyttö kasvatti yleistä postoperatiivista sairastavuutta 1,56-kertaiseksi. Infektiokomplikaatioiden määrä kasvoi 1,73-, haavan komplikaatiot 1,23-, keuhkokomplikaatiot 1,80-, sairaalahoitoaika 1,24- ja tehohoito 1,29-kertaiseksi.

Runsaampi alkoholin nauttiminen - 24 g/pv naisilla, 36 g/pv miehillä tai yli 4 AUDIT-pistettä - nosti kuolleisuusriskin jopa 2,68-kertaiseksi. Gastrokirurgeja kiinnostanee, että alkoholistin riski suolisauman verenvuotoon tai postoperatiiviseen vuotoon oli suurentunut hieman, mutta ei tilastollisesti merkitsevästi verrattuna raittiisiin potilaihin.

Mekanismeja, joilla alkoholin käyttö lisää komplikaatioriskiä lienee useita: alkoholi vähentää immuunipuolustusta, lisää endokriinista stressiä, heikentää veren hyytymisominaisuuksia ja aiheuttaa sydämen vajaatoimintaa ja rytmihäiriöitä, mikä taas heikentää kudoshapetusta leikkauksen jälkeen.

Moderni kirurgia on yhä turvallisempaa potilaille, koska käytämme tähystystekniikoita, turvallisempaa anestesiaa, tehokasta leikkauksenaikaista kipuhoitoa ja antibiootteja sekä leikkauksenjälkeisiä kuntoutusohjelmia (fast track) ja tarvittaessa tehohoitoa. Ilmeisesti korkki pulloon pitää lisätä tähän listaan.

Lähde:
Eliasen M, Gronkjaer M, Skov-Ettrup LS ym. Preoperative alcohol consumption and postoperative complications. A Systematic review and meta-analysis. Ann Surg 2013;258:930-42.

Kirjoittanut:
Hannu Paajanen
Gastrokirugian professori

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä.