Alustavat uutiset kolkisiinista koronan hoidossa vaativat vahvistusta

Kanadalaisten vetämässä tutkimuksessa kolkisiini kotihoitoisilla koronapotilailla vähensi sairaalahoitoja viidenneksellä.

Kolkisiini voi vähentää kotihoitoisten koronapotilaiden sairaalahoitoja ja kuolemia 21 % lumelääkkeeseen verrattuna, kertoo kanadalainen Montreal Heart Institute lehdistötiedotteessaan.

Tiedotteen mukaan kolkisiini vähensi sairaalahoitoon joutumisia 21 %, hengityskonehoitoja 50 % ja kuolemia 44 %.

Montreal Heart Institute teki satunnaistetun, sokkoutetun ja lumekontrolloidun kliinisen tutkimuksen, jossa kolkisiinia tai lumelääkettä annettiin suun kautta annosteltuna 4 488 kotihoidossa olleelle koronapotilaalle. Tutkimukseen otettiin mukaan yli 40-vuotiaita positiivisen koronanäytteen antaneita, joilla oli vähintään yksi vakavan koronavirustaudin riskitekijä.

Lisää tietoa odotetaan

Tuloksia on kuitenkin vaikea arvioida, koska asiasta on julkaistu vasta lehdistötiedote, jossa kerrotaan vain osa arvioinnissa tarvittavista tiedoista.

– Hienoa että tämä tutkimus on tehty. Tässä on hoito, joka mahdollisesti voi auttaa, mutta tätä ei voi purematta niellä, sanoo Solidarity COVID-lääketutkimuksen kansallinen päätutkija, urologian professori Kari Tikkinen Helsingin yliopistosta.

Vielä ei ole kerrottu, kuinka moni kolkisiinia saaneista potilaista päätyi sairaalaan, eikä sitä, miten moni tarvitsi hengityskonetta tai menehtyi.

– Ongelma on esimerkiksi se, ettei ole kerrottu, mitä 21 % riskin väheneminen tarkoittaisi. Jos tutkimuspopulaatiosta yksi prosentti joutui sairaalaan, niin kolkisiinia pitäisi määrätä yli 500 potilaalle, jotta yksi sairaalahoito ehkäistään. Jos taas 10 prosenttia joutui sairaalaan, yksi sairaalahoito estetään jo määräämällä lääkettä noin 50 potilaalle, Tikkinen kuvaa.

Hän puntaroi, että tulos sairaalahoitojen vähenemisestä on luultavasti aika luotettava, mutta hengityskoneeseen joutuneita tai kuolleita on tutkittavien joukossa vielä niin vähän, ettei niitä koskeva data voi olla kovin luotettavaa.

– Olennaista on odottaa tutkimusraportin julkaisua ja katsoa, miten tutkimus on tehty.

Ikivanha lääke

Kolkisiini on alkaloidi, jota saadaan syysmyrkkyliljasta. Se on satoja vuosia käytetty, hyvin edullinen lääke, jota on käytetty kihdin, perinnöllisen välimerenkuumeen ja sydänpussintulehduksen hoidossa.

Montreal Heart Instituten tutkijat ovat tutkineet sitä aiemmin sydänsairauksien hoidossa.

Myös Recovery-tutkimuksessa tutkitaan kolkisiinia. Britanniassa tehtävässä tutkimuksessa on jo rekrytoitu yli 6500 sairaalaan joutunutta koronapotilasta kolkisiini-osatutkimukseen.

– Kolkisiinin tarina ei siis jää tähän, Tikkinen kertoo.

Anne Seppänen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.