Älylääkekaapit yleistyvät sairaaloissa

Kyselytutkimuksen mukaan suurin osa sairaanhoitajista oli älylääkekaappeihin tyytyväisiä.

Sairaaloiden lääkehuollon automaatio lisääntyy Suomessa, osoittaa proviisori Riikka Metsämuurosen väitöstutkimus. Manuaalisia prosesseja korvataan muun muassa älylääkekaappien, antibioottirobottien ja niitä tukevien tietojärjestelmien avulla.

Erityisesti älylääkekaappeja aiotaan ottaa käyttöön useissa suomalaisissa sairaaloissa lähivuosina.

Älylääkekaappeja oli joulukuussa 2017 käytössä seitsemässä sairaalassa, ja lähes kaikkien muiden kyselyyn vastanneiden sairaaloiden tarkoituksena oli hankkia niitä viiden vuoden sisällä.

Onnistunut uudistus

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (KYS) älylääkekaappien käyttöönotto on ollut sairaanhoitajien kokemusten ja lääkehuollon tehostumisen perusteella onnistunut uudistus.

Älylääkekaappeihin liittyvät vaaratapahtumailmoitukset olivat harvinaisia, eikä niistä aiheutunut potilaalle haittaa.

Kyselytutkimuksen mukaan suurin osa sairaanhoitajista oli älylääkekaappeihin tyytyväisiä. Yleisin ongelma oli älylääkekaapin käyttöjärjestelmän häiriö tai muu tekninen ongelma.

Metsämuurosen farmasian alan väitöskirja Lääkehuollon automaatio yliopistollisessa sairaalassa, Tutkimus henkilökunnan ja potilasturvallisuuden näkökulmasta tarkastettiin Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa 27. syyskuuta.

Kirjoittaja
Heli Väyrynen
toimittaja

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 17.9.2019.