Alzheimer-potilaat pääsevät harvemmin kaihileikkaukseen

Kynnys kaihileikkausarvioon lähettämiseen voi olla korkeampi Alzheimerin tautia sairastavien kohdalla, arvioivat tutkijat.

Alzheimerin tautia sairastavilta leikataan kaihia ikätovereitaan harvemmin, ja ero leikkausten määrässä on nähtävissä jo vuosi Alzheimerin taudin diagnoosin asettamisesta, osoittaa tuore Itä-Suomen yliopiston tutkimus (Hokkinen K ym. Acta Ophthalmol 14.5.2021).

Aiempien tutkimusten perusteella on tiedetty, että kaihileikkauksia tehdään vähemmän muistisairauksia sairastaville. Nyt tutkittiin ensimmäistä kertaa kaihileikkausten yleisyyttä Alzheimerin tautia sairastavilla.

Uutta on myös tieto, että kaihileikkaukset vähenevät sitä mukaa, mitä pidempi aika on kulunut Alzheimerin taudin diagnoosista.

Havainto vähäisemmistä kaihileikkauksista Alzheimerin taudin diagnoosin saaneille on tutkijoiden mukaan huolestuttava, sillä he todennäköisesti hyötyisivät vähäriskisestä leikkauksesta kuten Alzheimerin tautia sairastamattomatkin.

Tutkijoiden mukaan tulos viittaa siihen, että kynnys kaihileikkausarvioon lähettämiseen voi olla korkeampi Alzheimerin tautia sairastavien kohdalla.

Tutkimus on osa MEDALZ-tutkimusta, jonka aineisto kattaa 70 718 suomalaista kotonaan asuvaa vuosina 2005–2011 Alzheimer-diagnoosin saanutta henkilöä. Heitä vertailtiin tutkimuksessa samanikäisiin ja samaa sukupuolta edustaviin Alzheimerin tautia sairastamattomiin henkilöihin.

Minna Pihlava

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.