Alzheimer-potilaat verrokkihenkilöitä useammin sairaalahoitoon antibioottihoidon jälkeen

Riski joutua sairaalahoitoon oli 40 prosenttia suurempi Alzheimerin tautia sairastavilla.

Alzheimerin tautia sairastavat joutuvat verrokkihenkilöitä useammin sairaalahoitoon antibioottihoidon aloituksen jälkeen, osoitettiin Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa.

Yksittäisistä antibiooteista kefaleksiinin, pivmesillinaamin, amoksisilliinin ja doksisykliinin aloituksen jälkeen Alzheimerin tautia sairastavat joutuivat kaltaistettuja verrokkihenkilöitä useammin sairaalaan.

Lisäksi sairaalahoitoon joutuminen oli yhteydessä muuhun sairastavuuteen, kuten epilepsiaan tai syöpään ja tiettyjen lääkkeiden, kuten psykoosilääkkeiden ja bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten lääkkeiden käyttöön.

Infektiot vievät Alzheimer-potilailta sairaalaan

Tutkimuksessa käytettiin suomalaista, rekisteripohjaista MEDALZ-aineistoa, johon kuuluvat kaikki Suomessa vuosina 2005–2011 Alzheimerin taudin diagnoosin saaneet henkilöt. Tutkimuksessa seurattiin avohoidossa tapahtuvaa antibioottien käyttöä Alzheimerin taudin diagnoosin jälkeen. Tässä tutkimuksessa mukana oli 34 785 Alzheimerin tautia sairastavaa, ja heille valittiin verrokkihenkilöt iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan.

Aiemmista tutkimuksista tiedetään, että infektiot ovat merkittävä sairaalahoitojen aiheuttaja dementiapotilailla. Tämä tutkimus on ensimmäinen, jossa tutkittiin sairaalahoitoon joutumista antibioottihoidon aloituksen jälkeen. Nämä tutkimustulokset vahvistavat käsitystä infektioiden yleisyydestä sairaalahoitojen aiheuttajina Alzheimer-potilailla.

Tulokset julkaistiin Journal of Alzheimer’s Disease -lehdessä.

Kirjoittaja:

Ulla Toikkanen

Toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla 18.9.2018.