Alzheimerin taudin ja metabolisen oireyhtymän riskitekijät saattavat kasautua jo lapsena

Riittävä uni, liikunta ja terveellinen ruokavalio voivat puolestaan vähentää perinnöllisiä haittoja.

Perinnöllinen alttius Alzheimerin tautiin on yhteydessä kohonneeseen verenkierto- ja aineenvaihduntasairauksien vaaraan jo lapsuudessa, selviää Itä-Suomen yliopiston biolääketieteen yksikön Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimuksesta.

Tutkimuksessa tarkasteltiin Alzheimerin taudin geneettisen riskin yhteyttä verenkierto- ja aineenvaihduntasairauksien riskitekijöihin 469 alakouluikäisellä kuopiolaisella lapsella. Seuranta kesti kahden vuoden ajan. Vaaratekijöitä tutkittiin verikokein ja kehon rasvapitoisuutta mitattiin DXA-laitteella.

Selvisi, että tytöillä, joilla Alzheimerin taudin geneettinen riski oli korkeampi, oli myös korkeammat LDL-kolesterolipitoisuudet tutkimuksen alkutilanteessa. Seurantajakson aikana poikkeavat insuliini- ja glukoosipitoisuudet, heikentynyt insuliiniherkkyys ja metabolisen oireyhtymän piirteet olivat heillä yleisempiä kuin muilla. Pojilla ei havaittu vastaavia yhteyksiä.

Lasten ja nuorten liikuntafysiologin dosentti Eero Haapala Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistoista kertoo, että Alzheimerin taudin geneettisen riskin sekä verenkierto- ja aineenvaihduntasairauksien riskitekijöiden yhteys oli selkein ylipainoisilla ja lihavilla tytöillä.

– Ylipaino ja lihavuus voivat vahvistaa geneettisten tekijöiden haitallista vaikutusta sydän-, verisuoni- ja aineenvaihduntaterveyteen. Terveelliset elintavat, kuten riittävä uni ja liikunta ja terveellinen ruokavalio voivat puolestaan vähentää perinnöllisiä haittoja, sanoo Haapala tiedotteessa.

Vaikka kyseiset riskitekijät suurentavat Alzheimerin taudin vaaraa aikuisilla, lapsilla tämän yhteyden merkitys kaipaa vielä lisää tutkimusta.

– Tiedämme, että sydän- ja verisuonitautien kehittyminen voi alkaa jo lapsuudessa, mutta Alzheimerin taudista vastaavaa näyttöä on vielä hyvin vähän, Haapala toteaa.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu Journal of Alzheimer’s Disease -lehdessä.

kirjoittaja:
Tuomas Keränen
toimittaja

Infograafi: Eero Haapala

Julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkossa.