Anestesiaa vaativat leikkaukset siirtyvät pois Raahesta

Raahen sairaalan yt-neuvottelut päättyivät.

Anestesiaa vaativat leikkaukset siirretään Oulaskankaan sairaalaan ja OYS:aan leikkaustoimintaa koskeneiden yt-neuvottelujen tuloksena. Raahessa jatkuu polikliininen kirurgia. Kaikille Raahen sairaalassa työskennelleille pystyttiin tarjoamaan uutta työsopimuksen mukaista työtä. Yt-neuvottelut päättyivät 9. huhtikuuta.

Neuvottelujen taustalla olivat valtioneuvoston asetus ja terveydenhuoltolaki, joiden mukaan anestesiaa vaativa leikkaustoiminta tulee keskittää ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen sairaaloihin. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän leikkaustoiminta siirrettiin liikkeen luovutuksella viime vuonna 1. tammikuuta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille. Samalla henkilöstö siirtyi sairaanhoitopiirin työntekijöiksi.

Keskittämis- ja päivystysasetuksen myötä anestesiaa vaativa leikkaustoiminta ei kuitenkaan ole enää mahdollista Raahessa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri antoi tänä vuonna 18. helmikuuta yhteistoimintaneuvotteluesityksen, joka koski koko Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Raahen sairaalassa toimivaa henkilökuntaa.

Kaikki lääkärit ottivat tarjotun työn vastaan

Yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteena ei ollut henkilöstön vähentäminen, vaan anestesiaa vaativan leikkaustoiminnan järjestäminen lain edellyttämällä tavalla.

Kaikki lääkärit ottivat tarjotun työn vastaan. Niin ikään 24 hoitohenkilökuntaan kuuluvaa otti heille tarjotun työn. Kolme sairaanhoitajaa ei ottanut vastaan työtä.

Henkilöt siirtyvät uusiin työtehtäviin elokuun alkupuolella.

Kirjoittaja
Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva
Pixmac

Artikkeli on julkaistu alun perin Lääkärilehdessä 16.4.2019.