Antibiootit ja verenohennuslääkkeet vievät päivystykseen

Yleisimpiä syitä päätyä päivystykseen lääkkeiden haittavaikutusten vuoksi olivat antibioottien aiheuttamat allergiset reaktiot lapsilla ja verenohennuslääkkeiden aiheuttamat verenvuodot yli 65-vuotiailla.

JAMA-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin, mitkä lääkkeet aiheuttavat eniten päivystyskäyntejä missäkin ikäryhmässä.

Kaikista lääkkeiden haittavaikutusten vuoksi päivystykseen joutuneista suurin ryhmä olivat yli 65-vuotiaat. Heidän osuutensa oli 34, 5 prosenttia.

Osastohoitoon otettiin 27 prosenttia kaikista lääkkeiden haittavaikutusten vuoksi päivystykseen joutuneista. Yli 65-vuotiaiden ryhmässä osastohoitoon päätyminen oli tavallisempaa kuin muissa ryhmissä.

Haittavaikutuksia voi ehkäistä

Alle 5-vuotiaiden yleisin syy päätyä lääkkeiden haittavaikutusten vuoksi päivystykseen oli antibioottien aiheuttama allerginen reaktio. Antibioottien lisäksi psykoosilääkkeiden haittavaikutukset aiheuttivat päivystyskäyntejä 6–19-vuotiaiden ikäryhmässä.

Yli 65-vuotiaiden ikäryhmässä haittavaikutusten vuoksi eniten päivystyskäyntejä aiheuttavat lääkeryhmät olivat verenohennuslääkkeet, diabeteslääkkeet ja opioidit.

Tutkijat toteavat, että lääkkeiden haittavaikutuksia on mahdollista ehkäistä monenlaisin keinoin, kuten antibioottien käyttöä vähentämällä ja verenohennuslääkkeiden käytön tarkemmalla seurannalla. Psykoosilääkkeiden käytössä olisi syytä olla erittäin tarkkana erityisesti lasten kohdalla.

Tutkimuksen aineistona oli tiedot 58 yhdysvaltalaisesta päivystysyksiköstä, joissa oli vuosina 2013 ja 2014 käynyt 42 585 potilasta, joiden potilastietoihin oli kirjattu käynnin syyksi lääkkeiden aiheuttama haittavaikutus. Tutkimuksen mukaan lääkkeiden haittavaikutukset aiheuttavat vuosittain neljä päivystyskäyntiä tuhatta henkeä kohden.

Kirjoittaja:
Hertta Vierula
toimittaja

Kuva: Panthermedia