Aortta-aneurysman seulonta naisilta ei ole kustannusvaikuttavaa

Esimerkiksi Ruotsissa ja Britanniassa on alettu seuloa aneurysmia vanhemmilta miehiltä.

Aortta-aneurysma on salakavala: muutos on oireeton, kunnes repeytyy, ja sitten se onkin tappavan vaarallinen. Yli 65-vuo­tiaat tupakoivat miehet ovat riskiryhmä, näyttöä seulonnan ja ennakoivan kirur­gian kustannusvaikuttavuudesta on saatu tässä ryhmässä. Esimerkiksi Ruotsissa ja Britanniassa on alettu seuloa aneurysmia vanhemmilta miehiltä. Aneurysman repeämään menehtyneistä kolmasosa on kuitenkin naisia.

Brittitutkimuksessa tehtiin mallinnos naisten aortta-aneurysman seulonnan kustannusvaikuttavuudesta. Tietolähteinä käytettiin systemaattisia katsauksia, rekistereitä, aneurysman leikkausta koskevia hoito­kokeita sekä terveydenhuollon kustannustietoja.

Mallinnoksen mukaan yhden laatu­painotetun elinvuoden (QALY) tuottaminen yli 65-vuotiaiden naisten aortta-aneurysman seulonnalla maksaisi 30 000 puntaa (luottamusväli 12 000–87 000 puntaa). Yhden aneurysman repeämän estämiseksi pitäisi kutsua seulontaan 3 900 naista. Seulonta 70 ikävuodesta ­lähtien olisi jonkin verran kustannus­vaikuttavampaa: yhden QALYn kustannus 23 000 puntaa ja 1 800 seulontakutsua.

Miehillä yhden kuoleman estämisen on arvioitu vaativan 700 seulontakutsua. Naisten seulominen näyttää vähemmän kannattavalta. Epävarmuutta mallinnokseen aiheutti riittämätön tieto aortan laajentumien esiintyvyydestä naisilla.

Seulontatutkimukset on toteutettu siten, että potilaat kutsutaan seulontaan erikseen. Tutkimusnäyttö opportunistisesta seulonnasta puuttuu toistaiseksi. Yleislääkärin on mahdollista todeta aortan laajeneminen kaikututkimuksella. Muun toiminnan yhteydessä toteutettu ja riskiryhmiin kohdistuva seulonta on varteenotettava mahdollisuus.

Lähde:

Sweeting M, Masconi K, Jones E ym. Analysis of clinical benefit, harms, and cost-effectiveness of screening women for abdominal aortic aneurysm. Lancet 2018;392:487–95.

Kirjoittaja:

Helena Liira

Ylilääkäri

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 37/2018.