Apteekin asiakkaat tyytyväisiä sähköiseen reseptiin

Yleisin ongelma oli reseptin vanheneminen tai lääkkeen loppuminen reseptiltä asiakkaan tietämättä.

Sähköisen reseptin käyttöönotto on ollut apteekin asiakkaiden näkökulmasta onnistunut uudistus, havaitsi proviisori Elina Lämsä väitöstutkimuksessaan. Palvelun käyttöön ja toimintoihin liittyvää tiedottamista ja neuvontaa on kuitenkin tarpeen edelleen jatkaa.

Asiakkaiden kokemuksia selvitettiin syksyllä 2015 toteutetulla kyselyllä, johon vastasi 1 288 apteekin asiakasta eri puolilta Suomea.

Vastaajien mukaan reseptiasiointi apteekissa on ollut sujuvaa: vain joka kymmenennellä oli ongelmia ostaessaan lääkkeitä sähköisellä reseptillä. Yleisin ongelma oli reseptin vanheneminen tai lääkkeen loppuminen reseptiltä asiakkaan tietämättä.

Asiakkaat seurasivat reseptiensä tietoja useimmiten kysymällä apteekista tai katsomalla tiedon lääkepakkaukseen kiinnitetystä tarrasta.

Asiakkaiden näkökulmasta sähköinen resepti on ollut hyvä uudistus: 96 prosenttia vastanneista kertoi olevansa tyytyväinen sähköiseen reseptiin kokonaisuutena.

Omakanta hyödyllinen

Omakanta-verkkopalvelu oli tuttu 62 prosentille vastanneista, ja 78 prosenttia heistä oli katsonut reseptejään palvelussa.

Omakantaa pidettiin selkeänä ja helppokäyttöisenä, ja se antoi ajantasaisen kokonaiskuvan määrätyistä resepteistä. Iäkkäät ja vain peruskoulun käyneet tunsivat ja käyttivät palvelua harvemmin kuin alle 75-vuotiaat ja kouluttautuneet asiakkaat.

Reseptilääkkeitä säännöllisesti käyttävät tunsivat Omakannan yleisemmin kuin ne, joiden käyttö oli tilapäistä.

– Yllättävää oli, että lähes 40 prosenttia vastanneista ei tuntenut Omakantaa, Lämsä kertoo tiedotteessa. Kyselyn jälkeen palvelun tunnettuus on todennäköisesti lisääntynyt, mutta jatkossakaan kaikki eivät halua tai pysty sähköisiä palveluita käyttämään.

Lämsän mukaan terveydenhuollon ammattilaisten on huolehdittava, että myös nämä potilaat saavat tasavertaisesti ajantasaisen tiedon resepteistä ja muista terveystiedostaan.

Jatkuva tiedottaminen tarpeen

Sähköisestä reseptistä annetun lain mukaan potilasta on informoitava palvelusta ja siihen liittyvistä potilaan oikeuksista ennen ensimmäisen reseptin laatimista.

– Lain vaatimuksiin verraten asiakkaiden tietämys oli puutteellista, mutta asiakkaat itse pitivät tiedonsaantiaan riittävänä, Lämsä sanoo tiedotteen mukaan.

Yleisimmin tietoa oli saatu siitä, miten sähköistä reseptiä käytetään, mitkä ovat sen hyödyt asiakkaalle sekä miten reseptitiedot voi tarkistaa tietokoneella. Lisää tietoa kaivattiin lähinnä sähköisen reseptin tietosuojasta ja tietoturvasta.

Lämsän mukaan järjestelmää kehitetään edelleen ja uusia toimintoja otetaan käyttöön, joten asiakkaiden opastamisen terveydenhuollossa tulisi olla jatkuvaa.

Proviisori Elina Lämsän farmasian alaan kuuluva väitöskirja Pharmacy customers’ experiences with electronic prescriptions – A survey during the nationwide implementation (Apteekin asiakkaiden kokemuksia sähköisen reseptin käyttöönotosta Suomessa) tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa 30. elokuuta.

Kirjoittaja
Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva
Panthermedia

Artikkeli on julkaistu alun perin Lääkärilehdessä 20.8.2019.