Apteekkikysely osoittaa suomalaisten astman lieventyneen

Lääkkeiden käyttö ja niihin kuluva raha häiritsivät arkielämää enemmän kuin oireet.

Astmaa sairastavien vointi on Suomessa parantunut ja vain pienellä osalla tauti on vaikea. Vuosina 2010 ja 2016 apteekeissa toteutettu barometrikysely osoittaa astman ja allergian vaikeusasteen painottuvan lieviin oireisiin. Kohtalaisia tai vaikeita astmaoireita ilmoittaneiden osuus pieneni ja oireettomien ja lieviä oireita ilmoittaneiden osuus suureni tarkastelujaksolla, kirjoittavat Juha Jantunen ym. Lääkärilehdessä.

Suurin osa kyselylomakkeessa luetelluista astma- ja allergiaoireisiin liittyvistä ongelmista arvioitiin vuonna 2016 lievemmiksi kuin 2010. Lääkkeiden käyttö ja niihin kuluva raha häiritsivät arkielämää jopa enemmän kuin oireet.

Kumpanakin vuonna hankalimmiksi oireiksi vastaajat ilmoittivat hengästymisen, hengenahdistuksen ja nenän tukkoisuuden. Arjessa nuhaisuus ja tukkoisuus tuntuivat haittaavan enemmän kuin astma.

Astman vuoksi lääkärin vastaanotolla käyneiden määrä hieman väheni vuodesta 2010 ja päivystyskäyntien määrä puolestaan aavistuksen lisääntyi.

Kysely tavoitti vuonna 2010 yhteensä 1 114 asiakasta, joista 665:llä oli erityiskorvausoikeus astmalääkkeisiin. Vuonna 2016 vastaajia oli 956 ja erityiskorvausoikeus oli 570:llä.

Lähde: Jantunen J, Haahtela T, Salimäki J, Pelkonen A, Mäkelä M, Kauppi P. Astma ja allergia lievenevät Suomessa – apteekkien allergiabarometri 2010‒2016. Suom Lääkäril 2018;73:367–70.

kirjoittaja:
Marianne Jansson
toimittaja

Kuva: Pixmac

Lue artikkeli kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.

Lataa tiedostoja