Apulaisoikeuskansleri: Kotisairaanhoito toteutettava lääkärin määräysten mukaan

Kantelijan isän kotisairaanhoito ei ollut toteutunut kaikilta osin lääkärin määräämällä tavalla, toteaa apulaisoikeuskansleri.

Apulaisoikeuskanslerille viime vuoden lopulla saapuneessa kantelussa arvosteltiin Helsingin kaupungin kotisairaanhoidon menettelyä. Kantelijan mukaan hänen isänsä, joka on Helsingin kaupungin eteläisen kotihoidonyksikön asiakas, ei ole saanut henkilökunnan riittämättömyyden vuoksi hoitoa lääkärin määräämällä tavalla. Isä sairastaa muun muassa diabetesta ja Parkinsonin tautia.

Kantelijan mukaan hänen isän verensokeri pitäisi mitata päivittäin tiettyyn aikaan, mutta kyseisiä aikoja ei noudateta. Isän ruokailuun tulee myös yöaikaan liian pitkä tauko. Lisäksi kantelija arvostelee henkilökunnan suurta vaihtuvuutta.

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen kiinnitti viimeviikkoisessa päätöksessään kaupungin kotihoitoyksikön huomiota säännöksiin potilaan oikeuksista. Hän oli huolissaan myös hoitajien suureen vaihtuvuuteen ja sen vaikutuksista kokonaisuuden seurantaan, vaikuttavuuden arviointiin ja asiakkaan kokemukseen hoidon laadusta.

Puumalainen katsoo, että kantelijan isän kotisairaanhoito ei ollut toteutunut kaikilta osin lääkärin määräämällä tavalla. Kotisairaanhoidon asiakaskirjoihin tekemät kirjaukset olivat myös epätäsmällisiä ja puutteellisia. Kahden kuukauden aikana kantelijan isän kotona oli käynyt 25 eri hoitajaa.

Puumalaisen mukaan kaupungin on pyrittävä löytämään ratkaisuja vaihtuvuuden vähentämiseksi. Potilaslain mukaan potilaalla on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon.

Kirjoittaja:
Tuomas Keränen
toimittaja

Kuva: Fotolia

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.