ASAlle kaveriksi klopidogreelia – joksikin aikaa

Yhdistelmähoito ehkäisi etenkin aivoinfarkteja.

Klopidogreeli yhdessä asetyylisalisyylihapon (ASA) kanssa on aivoinfarktin sekundaaripreventiossa pelkkää ASAa parempi ainakin jonkin aikaa.

Kymmenessä maassa toteutetussa ­tutkimuksessa lähes 5 000 TIA:n tai lievän aivoinfarktin saanutta satunnaistettiin saamaan klopidogreeli-ASA-yhdistelmähoitoa tai pelkkää ASAa. Klopido­greelia annettiin ensimmäisenä hoitopäivänä 600 mg ja sen jälkeen 75 mg päivässä. ASA-annos oli paikallisten käytäntöjen mukaan vaihdellen 50–325 mg päivässä kummassakin hoitoryhmässä.

Kolmen kuukauden seuranta-aikana 5 %:lle yhdistelmähoitoa saaneista tuli aivo- tai sydäninfarkti, ASA-ryhmässä 6,5 %:lle. Vakavan vuodon sai yhdis­telmähoitoryhmässä 0,9 % ja ASA-ryhmässä 0,4 %. Erot olivat tilastollisesti merkitseviä.

Tutkijat arvioivat, että jos tuhat potilasta käyttäisi klopidogreeli-ASA-yhdistelmähoitoa 90 päivän ajan, vältettäisiin 15 aivo- tai sydäninfarktia ja aiheutettaisiin 5 vakavaa verenvuotoa.

Tutkimusta kommentoivassa pääkirjoituksessa pohdittiin hyötyjen ja riskien suhdetta tarkemmin. Yhdistelmähoito ehkäisi etenkin aivoinfarkteja, ja vuotokomplikaatioista enemmistö oli muita kuin aivo­verenvuotoja eivätkä ne johtaneet kuolemaan. Yhdistelmähoidon ehkäisyteho verrattuna ASAan oli selvin ensimmäisen hoitokuukauden aikana, mutta vuotoja ilmeni tasaisesti koko seuranta-aikana. Kirjoittaja ehdottaakin yhdistelmähoidon rajaamista ensimmäiseen kolmeen viikkoon aivoinfarktin tai TIA-kohtauksen jälkeen.

Lähde:

Johnston SC, Easton JD, Farrant M ym. Clopidogrel and ­aspirin in avute ischemic stroke and high-risk TIA. N Engl J Med 2018;379:215–25.

Grotta JC. Antiplatelet therapy after ischemic stroke or TIA. N Engl J Med 2018;379:291–2.

Kirjoittaja:

Pertti Saloheimo

Lääketieteellinen päätoimittaja

Lääkärilehti

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 33/2018.