Aspiriini sittenkin mukaan monipilleriin?

Halpa monipilleri voisi olla erityisen hyödyllinen köyhissä ja keskituloisissa maissa.

Kansainvälisen monikeskustutkimuksen mukaan verenpainelääkkeitä ja statiinia sisältävä moni­pilleri vahvistettuna asetyylisalisyyli­hapolla (ASA) näyttää ehkäisevän kardiovaskulaaritapahtumia selvemmin kuin monipilleri ilman ASAa.

Tutkimuksessa käytetty monipilleri sisälsi 100 mg atenololia, 25 mg hydro­klooritiatsidia, 10 mg ramipriilia ja 40 mg simvastatiinia, ja se otettiin kerran vuorokaudessa. ASA-annos oli 75 mg vuorokaudessa. Monipillerin ASAn kanssa tai ilman ASAa saaneita sekä pelkkää ASAa saaneita verrattiin lumelääkettä saaneisiin.

Ensisijaiset tulostapahtumat moni­pillerihaaroissa olivat kardiovaskulaarikuolema, sydäninfarkti, aivohaveri, elvytystä vaatinut sydänkohtaus, sydämen vajaatoiminta ja sepelvaltimoiden ohitusleikkaus. Monipillerin ASA:n kanssa saaneiden ryhmässä näitä esiintyi 4,1 %:lla ja lumeryhmässä 5,8 %:lla. Abso­luuttinen riski pieneni 1,7 prosentti­yksikköä. Monipillerin ilman ASAa saaneiden ryhmässä tulostapahtuman sai 4,4 % ja lumeryhmässä 5,5 %. Pelkän ASA:n ja lume­lääkkeen vertailussa ryhmien välillä ei ollut merkitsevää eroa.

Huimausta ja verenpaineen laskua esiintyi monipilleriryhmissä enemmän kuin lumeryhmässä, mutta verenvuotoja, dyspepsiaa tai mahahaavoja ei esiintynyt ASAa käyttäneillä enempää kuin muilla. Tutkimuksessa tosin oli 3–4 viikon sisäänajovaihe, jolloin kaikki käyttivät monipilleriä puolitetun annoksen sekä ASAa, eikä siinä haittavaikutuksia saaneita otettu mukaan varsinaiseen tutkimukseen.

Tutkimukseen satunnaistettiin 5 713 miestä ja naista, joilla ei korkeaa verenpainetta lukuun ottamatta ollut kardiovaskulaarisairautta mutta joiden sairastumisriski oli suurentunut. Lähes puolet tutkittavista oli Intiasta ja vajaa kolmannes Filippiineiltä. Seuranta-aika oli keskimäärin 4,6 vuotta.

Ajatuksen monipilleristä yli 55-vuotiaille esittivät N. J. Wald ja M. R. Law vuonna 2003. Halpa monipilleri voisi olla erityisen hyödyllinen köyhissä ja keskituloisissa maissa, joissa tapahtuu 80 % maailman kardiovaskulaarikuolemista.

Yusuf S, Joseph A, Dans A ym. Polypill with and without aspirin in persons without cardiovascular disease. N Engl J Med, verkossa ensin 13.10.2020. doi: 10.1056/NEJMoa2028220.

Wald NJ, Law MR. A strategy to reduce cardiovascular mortality by more than 80%. BMJ 2003;326:1419.

Pertti Saloheimo

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 1-2/2021.