Astmaatikot liikkuvat liian vähän

Hyvässä tasapainossa olevat astmaatikot kävelivät noin 8 200 askelta päivässä, mutta huonossa tasapainossa olevat vain noin 6 700.

Liikunnan merkityksestä astmassa tulee jatkuvasti uusia tutkimuksia. Aiemmin on osoitettu, että aerobinen harjoittelu vähentää keuhkoputkien supistumisherkkyyttä, astmaan liittyvää inflammaatiota, pahenemisvaiheita sekä parantaa elämän laatua. Nyt selvitettiin sitä, liikkuvatko astmaatikot tarpeeksi.

Hollantilaiset tutkijat selvittivät 226 astmapotilaan sekä 201 terveen henkilön fyysistä aktiivisuutta. Astmaatikkojen keuhkojen toiminta ja astmatasapaino selvitettiin spirometrialla ja oirekyselyllä. Kaikki tutkittavat käyttivät viikon ajan aktiivisuusranneketta, joka mittasi askelten määrän, asennon sekä fyysisen aktiivisuuden tason.

Astmaatikot kävelivät päivässä keskimäärin vain 7 593 askelta, kun terveille askelia kertyi 8 795. Hyvässä tasapainossa olevat astmaatikot kävelivät noin 8 200 askelta päivässä, mutta huonossa tasapainossa olevat vain noin 6 700. Alle 5 000 askelta päivässä käveli 23 % astmaatikoista ja 5 % terveistä. Astmatasapaino ja fyysisen aktiivisuuden taso korreloivat keskenään.

Tutkimus osoitti, että astmaatikot liikkuvat liian vähän. Mitä vähemmän liikut, sitä huonommin astman kanssa menee. Jokainen astmaa hoitava lääkäri voi kehottaa potilastaan kävelemään päivässä tuhat askelta enemmän astman hoitotasapainon parantamiseksi. Liikunta on siis osa astman hoitoa.

Lähde:
van ‘t Hul, Frouws S, van den Akker E ym. Decreased physical activity in adults with bronchial asthma. Respir Med 2016;114:72–7.

Kirjoittaja:
Heikki Ekroos
LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri

Kuva: Panthermedia