Asunnottomuus viisinkertaistaa kuolemanriskin

Varsinkin alle 50-vuotiaiden asunnottomien ylikuolleisuus on suurta.

Ensisuojassa yöpyvillä asunnottomilla miehillä on yli viisinkertainen kuolemariski verrattuna muuhun väestöön. Varsinkin alle 50-vuotiaiden ylikuolleisuus on suurta.

THL:n seurantatutkimuksessa kartoitettiin kaikkien vuoden 2004 aikana Herttoniemen asuntolassa yöpyneiden miesten tilanne vuoden 2014 lopussa. Vertailuryhmä koostui samanikäisistä helsinkiläisistä miehistä.

Kaduilla ja ensisuojissa majoittuvat asunnottomat muodostavat haavoittuvan ryhmän, jolla on paljon sekä fyysisiä että psykiatrisia pitkäaikaissairauksia. Asunnottomien riski kuolla tauteihin on yli kolminkertainen ja muihin syihin, kuten myrkytyksiin, tapaturmiin, itsemurhiin ja väkivaltaan yli kymmenkertainen verrokkeihin nähden. Alle 50-vuotiailla asunnottomilla riski kuolla muihin syihin kuin tauteihin nousi lähes 20-kertaiseksi.

Kymmenen vuoden seurannan aikana yli puolet alkutilanteessa asunnottomana olleista kuoli ja seurannan lopussa heistä vain kuusi prosenttia asui itsenäisesti. Asunnottomana oli edelleen tai jälleen viisi prosenttia ja tuetun asumisen piirissä 38 prosenttia tutkituista.

Asunnottomista 78 prosentilla oli psykiatrinen diagnoosi. Päihdediagnoosit sisältyvät lukuun. Verrokkiryhmässä vastaava osuus oli 16 prosenttia.

– Ennenaikaisten kuolemien vähentämiseksi on välttämätöntä kehittää asunnottomien ja asunnottomuusuhan alla elävien terveys-, asumis- ja sosiaalipalveluja, sanoo tutkija Agnes Stenius-Ayoade THL:n tiedotteessa.

Suomi on yksi harvoista maista, joissa asunnottomuutta on onnistuttu vähentämään. Vuosina 2008–2015 toteutettiin valtakunnalliset pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmat PAAVO I ja PAAVO II., joiden myötä asuntoloita muutettiin pysyvän asumisen yksiköiksi.

Teksti: Hertta Vierula

kuva: Fotolia