AURA-kuntoutus perutaan, KIILA tulossa

Kelan suunnittelemaa AURA-kuntoutusta ei ­toteuteta ­hallituksen ­säästötoimien vuoksi. Uuden KIILA-­kuntoutuksen tarjouskilpailu on ­käynnissä.

Kelan oli tarkoitus korvata lakisääteinen TYK-toiminta ja harkinnanvaraiset, ennaltaehkäisevät ASLAK-kurssit uudella AURA-kuntoutuspalvelulla vuodesta 2016. Kela järjesti tarjouskilpailun AURA:sta keväällä 2015. AURA:n hankintamenettely kuitenkin keskeytettiin viime kesäkuussa.

Kesäkuussa perutut ASLAK-kurssit käynnistetään uudestaan, koska Kela sai lisärahoitusta.

– Kela on saamassa vuoden 2016 talousarvioesityksessä harkinnanvaraiseen kuntoutukseen lisärahoitusta. Tämä rahoitus on tarkoitus kattaa AURA-kuntoutuksen lakkauttamisesta aiheutuvalla säästöillä, jotka kohdistuvat kuntoutusrahaan, kertoo suunnittelija Leena Penttinen Kelasta.

Uudelleen käynnistettävien ASLAK-kurssien tulee alkaa vuoden 2015 aikana, mutta jatkojaksot voivat siirtyä vuoden 2016 puolelle. Ensi vuonna ei enää järjestetä uusia ASLAK-kursseja.

TYK-kuntoutujia entistä enemmän

TYK-kuntoutujien määrä on lisääntynyt noin 16 prosenttia vuodesta 2013 vuoteen 2014. Tähän kuntoutukseen osallistuvien joukon arvioidaan kasvavan yli 3 300:aan tämän vuoden loppuun mennessä.

Kasvuun vaikuttaa osaltaan vuoden 2014 alusta voimaan tullut Kelan ammatillista kuntoutusta koskeva lakimuutos, joka lievensi ammatillisen kuntoutuksen myöntämiskriteereitä.

KIILA-kuntoutus jalkautuu työpaikoille

Penttisen mukaan pitää ymmärtää, että yhteiskunnan ja työelämän muuttuessa myös kuntoutuksen toimintamalleja tulee uudistaa.

– Kela järjestää työkyvyttömyyden estämiseksi tai työ- ja ansiokyvyn parantamiseksi ammatillista työkykyä tukevaa KIILA-kuntoutusta vuonna 2016. Kuntoutuksen kohderyhmänä ovat alle 67-vuotiaat työssä oleva henkilöt, joilla on ajankohtainen kuntoutustarve.

KIILA:n rakenne on erilainen kuin ASLAK:n ja TYK:n. KIILA pyrkii myös jalkautumaan työpaikoille. Kuntoutukseen kuuluu ryhmämuotoisia avovuorokausia ja yksilöllisen avopäivän sekä henkilökohtaisten käyntikertojen yhdistelmä. Uusi osakuntoutusraha tukee työssäkäyntiä kuntoutuksen aikana.

– Yhteistyö kuntoutujan työnantajan ja työterveyshuollon kanssa on välttämätöntä tässä kuntoutuksessa, Penttinen summaa.

Lue myös:
Varhaiskuntoutuksen vaikuttavuudesta tarvitaan näyttöä
Tutkimus: Kuntoutus auttaa masentunutta
Terveydenhuollon epätasa-arvo näkyy kuntoutuksessa

Kirjoittanut:
Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 42/15.