Avaavan lääkkeen liikakäyttö lisää astman pahenemisvaiheiden ja kuoleman riskiä

Tutkijat selvittivät asiaa Ruotsin kansallisista rekistereistä.

Avaavan lääkkeen liikakäyttö lisää astman pahenemisvaiheiden ja kuoleman riskiä Kuva 1 / 1 Kuva: Pixmac

Lyhytvaikutteisen avaavan lääkkeen säännöllisen käytön on arveltu lisäävän keuhkoputkien supistumisherkkyyttä ja sitä kautta pahenemisvaiheiden riskiä. Tutkijat selvittivät asiaa Ruotsin kansallisista rekistereistä, ja liikakäyttö osoittautui vaaralliseksi.

Mukaan otettiin 12–45-vuotiaat astmapotilaat vuosilta 2006–2014. Liikakäytön rajaksi asetettiin 2 inhalaattoria eli noin 300 annosta vuodessa.

Potilaista 30 % käytti enemmän kuin 2 inhalaattoria vuodessa ja 2 % enemmän kuin 11. Vuodessa 3–5 inhalaattoria käyttäneillä pahenemisvaiheen riski lisääntyi 26 %, 6–10 inhalaattoria käyttäneillä 44 % ja yli 11 inhalaattoria käyttäneillä 77 %. Kuolemia oli 2 564 ja kuoleman riski lisääntyi käyttömäärän kasvaessa: 3–5 inhalaattorilla 26 %, 6–10 inhalaattorilla 67 % ja yli 11 inhalaattorilla 235 %. Astma ja hengityssairaudet kattoivat kuitenkin vain 5–20 % kuolemansyistä.

Hoitava astmalääke oli käytössä noin 75 %:lla avaavaa lääkettä liikaa käyttäneistä potilaista. Sen sijaan lisälääkkeitä oli niukasti: leukotrieeninsalpaajia noin 10 %:lla ja pitkävaikutteista antikolinergiä vain noin 1 %:lla.

Lyhytvaikutteisen avaavan lääkkeen liikakäyttö lisäsi pahenemisvaiheen ja kuoleman riskiä astman vaikeusasteesta riippumatta. Suomessa liikakäyttö pitäisi kyllä huomata reseptien uusimisten yhteydessä.

Nwaru BI ym. Overuse of short-acting β2-agonists in asthma is associated with increased risk of exacerbation and mortality: a nationwide cohort study of the global SABINA programme. Eur Respir J 2020;55(4):1901872. doi: 10.1183/13993003.01872-2019

Heikki Ekroos

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 24-33/2020.

Oletko jo lukenut nämä?