Avaavan lääkkeen liikakäyttö lisää astman pahenemisvaiheiden ja kuoleman riskiä

Tutkijat selvittivät asiaa Ruotsin kansallisista rekistereistä.

Lyhytvaikutteisen avaavan lääkkeen säännöllisen käytön on arveltu lisäävän keuhkoputkien supistumisherkkyyttä ja sitä kautta pahenemisvaiheiden riskiä. Tutkijat selvittivät asiaa Ruotsin kansallisista rekistereistä, ja liikakäyttö osoittautui vaaralliseksi.

Mukaan otettiin 12–45-vuotiaat astmapotilaat vuosilta 2006–2014. Liikakäytön rajaksi asetettiin 2 inhalaattoria eli noin 300 annosta vuodessa.

Potilaista 30 % käytti enemmän kuin 2 inhalaattoria vuodessa ja 2 % enemmän kuin 11. Vuodessa 3–5 inhalaattoria käyttäneillä pahenemisvaiheen riski lisääntyi 26 %, 6–10 inhalaattoria käyttäneillä 44 % ja yli 11 inhalaattoria käyttäneillä 77 %. Kuolemia oli 2 564 ja kuoleman riski lisääntyi käyttömäärän kasvaessa: 3–5 inhalaattorilla 26 %, 6–10 inhalaattorilla 67 % ja yli 11 inhalaattorilla 235 %. Astma ja hengityssairaudet kattoivat kuitenkin vain 5–20 % kuolemansyistä.

Hoitava astmalääke oli käytössä noin 75 %:lla avaavaa lääkettä liikaa käyttäneistä potilaista. Sen sijaan lisälääkkeitä oli niukasti: leukotrieeninsalpaajia noin 10 %:lla ja pitkävaikutteista antikolinergiä vain noin 1 %:lla.

Lyhytvaikutteisen avaavan lääkkeen liikakäyttö lisäsi pahenemisvaiheen ja kuoleman riskiä astman vaikeusasteesta riippumatta. Suomessa liikakäyttö pitäisi kyllä huomata reseptien uusimisten yhteydessä.

Nwaru BI ym. Overuse of short-acting β2-agonists in asthma is associated with increased risk of exacerbation and mortality: a nationwide cohort study of the global SABINA programme. Eur Respir J 2020;55(4):1901872. doi: 10.1183/13993003.01872-2019

Heikki Ekroos

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 24-33/2020.